augustus 2023

Sociale huisvestingsmaatschappij cv Nieuw Sint-Truiden: bestaat 100 jaar

“De sociale huisvestingsmaatschappij Coöperatieve Vennootschap (cv) Nieuw Sint-Truiden bestaat 100 (+2) jaar.
Een hele periode”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Bij de heropbouw van België na de eerste wereldoorlog was er een grote vraag naar betaalbare - lees sociale woningen - voor personen en gezinnen met een laag inkomen.
Toen zijn er heel wat sociale bouwmaatschappijen ontstaan, zo ook de cv Nieuw Sint-Truiden.

Dansnamiddag S-Plus en VOORUIT Sint-Truiden

“Na het groot verlof starten S-Plus en VOORUIT Sint-Truiden opnieuw met de dansnamiddagen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Kom gerust langs om een dansje te wagen, iets te drinken of gezellig te babbelen.”

Nieuwsbrief nr. 200

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

In Wallonië komt er een landbouwgrondagentschap

In het Waals gewest ligt momenteel een ontwerpdecreet voor om een zogeheten landbouwagentschap op te richten. 
"Waar wacht Vlaanderen op?” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De bedoeling is om de Waalse boeren gemakkelijker aan grond te helpen.
Een goed initiatief. Naar aanleiding van de aanpassing van het Vlaamse pachtdecreet heeft VOORUIT eveneens gepleit voor een vergelijkbare organisatie, maar tevergeefs.

Vlaanderen heeft zeker niet de kleinste gemeenten in Europa

“Vaak wordt als argument gebruikt om gemeentefusies in Vlaanderen erdoor te drukken dat we teveel kleine gemeenten met te weinig bestuurskracht hebben”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik ben het daar niet mee eens en pleit eerder voor samenwerking tussen gemeenten dan voor fusies.
Daarmee kunnen er schaalvoordelen bereikt worden en blijft het bestuur dichter bij de inwoners staan.

Zijinstroom in het onderwijs: waar blijven de cijfers?

“Het lerarentekort is een groot probleem in het Vlaamse onderwijs”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Er wordt onder andere ingezet op de zogenaamde zijinstroom, waarbij personen met een ander beroep gemotiveerd worden om de stap naar het onderwijs te zetten.

Zwerfvuil: pak de producenten meer aan!

"De Vlaamse regering wil de producenten van zwerfvuil minder laten betalen. (1)
Gevolg: een hogere factuur voor de gemeenten, lees de belastingbetaler, voor de opruiming van het zwerfvuil", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Net het omgekeerde zou moeten gebeuren.
Blijkbaar is het motto van de Vlaamse regering van N-VA-cd&v-Open Vld: vooral de private sector niet (meer) laten betalen.

Nieuws

In de zomer lijkt het soms of er te weinig nieuws onder de zon is.
In andere tijden lijkt er dan weer te weinig zon onder het nieuws te zijn. 

Over buurtpreventie, buurtnetwerken en WhatsAppgroepen

‘Buurtnetwerken verenigen 20 000 Limburgers, maar chaos regeert’ (1).
Dat titelt Het Belang van Limburg van dinsdag 1 augustus 2023 op de voorpagina.

“Niks mis met deze ‘forse’ aankondiging.
Elk initiatief rond veiligheid is positief, maar ik wil er als gewezen Limburgs gedeputeerde van Veiligheid enkele kanttekeningen bij maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Droogteplan voor elke gemeente: dringend!

“Op dit ogenblik heeft nauwelijks één op de drie Vlaamse gemeenten een hemelwater- en droogteplan (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Met de toenemende klimaatcrisis moet dat dringend veranderen.
Ik heb er al in 2018 voor gepleit als toenmalig bevoegd Limburgs gedeputeerde.

Pagina's