“Niet voor herhaling vatbaar”

Dat zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove over de illegale raveparty in Brustem, deelgemeente van Sint-Truiden.

“Gedane zaken nemen geen keer”, aldus Ludwig Vandenhove. “Maar het is mijn overtuiging dat alle overheden samen moeten bekijken hoe dergelijke manifestaties in de toekomst kunnen vermeden worden.

Deze gebeurtenis heeft zich voorgedaan in Sint-Truiden, maar ook de federale en Vlaamse overheid moeten hier, naast de stad Sint-Truiden, conclusies uit trekken.

Ik heb alleszins al onmiddellijk vragen ingediend voor Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) over de gevolgen voor de natuur en de biodiversiteit en of er effectief klachten zullen ingediend worden tegen de organisatoren. Zal de minister ook de Natuurpunt-afdeling Sint-Truiden (‘Aulenteer’) praktisch en/of financieel ondersteunen om zich aan te sluiten bij deze klacht(en)?

Aan de federale ministers van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden (cd&v) en van Defensie Ludwine Dedonder (PS) heb ik vragen gesteld vanuit mijn functie als gemeenschapssenator. Zo wil ik onder andere weten of er zal getracht worden om de kosten voor de inzet van de federale politie te recupereren bij de organisatoren en wat er zal gedaan worden om zulke initiatieven te vermijden in het algemeen en op militaire domeinen in het bijzonder.

Hoe zal minister Annelies Verlinden er in de toekomst voor zorgen dat politiediensten, in samenwerking met de inlichtingendiensten, berichten kunnen onderscheppen over dat soort organisaties, zodat de concrete planning en organisatie ervan niet kan doorgaan?

Wordt ongetwijfeld vervolgd!”