september 2022

S-Plus afdeling Sint-Truiden

“Sint-Truiden kent een actieve S-Plus afdeling”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Iedereen is welkom.”

Meryame Kitir komt naar Sint-Truiden op 8/11

“Meryame Kitir komt opnieuw naar Sint-Truiden in het kader van de komende 11.11.11-actie”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Iedereen is welkom.
Gratis toegang.”

Nieuwsbrief nr. 155

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Een subsidieregister voor Sint-Truiden?

“Waarom niet?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Het meest recente schandaal van een lening aan oud-burgemeester Jef Cleeren in Sint-Truiden bevestigt nog maar eens dat maximale transparantie belangrijk is bij de gemeentelijke financiën.

Sedert enkele weken is het Vlaams subsidieregister online.
In dat subsidieregister kan elke burger online bekijken welke organisaties op de ene of andere manier subsidies vanuit Vlaanderen krijgen.

Vlaamse regering: doe ook iets!

“In tegenstelling tot de federale regering heeft de Vlaamse regering nog geen enkel initiatief genomen om de forse prijsstijgingen voor de bevolking te verzachten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waar wachten N-VA, cd&v en Open Vld op?

Wij kijken als VOORUIT uit naar de septemberverklaring van de Vlaamse regering op maandag 26 september 2022.

PANO reportage over stikstof: kan het nog duidelijker?

De Vlaamse Radio en Televisie (VRT) zond op Eén op woensdag 21 september 2022 een PANO reportage uit over de stikstofproblematiek in de landbouwsector

Worden de Polders en Wateringen nu afgeschaft?

“Het was één van de punten uit het Vlaamse regeerakkoord: om de aanpak van de waterproblematiek op het terrein zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, zou het aantal actoren moeten gerationaliseerd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ouderenbeleidsplan 2020-2025

Op dinsdag 20 september 2022 werd eindelijk - meer dan 2,5 jaar te laat - het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025 besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie.

Deze Vlaamse regering van N-VA-cd&v-Open Vld hecht blijkbaar weinig belang aan de steeds maar toenemende groep van ouderen.
Anders zou dit plan niet zoveel te laat behandeld worden
”, zegt Ludwig Vandenhove.

Is dienstbetoon belangrijk?

Ja, voor de betrokken perso(o)n(en). Maar het kan ook politiek belangrijk zijn.

Je probeert iemand te helpen om een pensioendossier in orde te krijgen.
Wat blijkt? Het leidt tot een politiek schandaal en het ontslag van een burgemeester

 

Duurdere treintickets: neen!

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft plannen om de prijs van de treintickets met 10% te verhogen. (1)

Een slecht idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Hoe wil je nu als overheid het openbaar vervoer op zo een manier stimuleren en het autogebruik ontmoedigen?

Hoe geraakt Sint-Truiden uit de politieke impasse?

“Na het zoveelste schandaal in Sint-Truiden verkeert de stad in een impasse.
cd&v, N-VA en Open Vld geraken er niet uit wie burgemeester moet worden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Geen dolfijnen meer in gevangenschap

“Ik blijf aandringen dat Vlaanderen een verbod uitvaardigt om nog dolfijnen in gevangenschap te houden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Op suggestie van dierenwelzijnsorganisatie Bite Back vzw heb ik opnieuw een vraag gesteld aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).
Hoe zit het met het contact tussen de mensen en de dieren?

Financieel directeur Sint-Truiden onmiddellijk schorsen

“Dat is wat wij als VOORUIT vragen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Uit alles blijkt dat de financieel directeur betrokken is bij of tenminste weet van de recente feiten, die in Sint-Truiden aan het licht gekomen zijn.
Wie kan die man nog vertrouwen?

Is de financiële situatie, zoals ze wordt voorgesteld in officiële documenten, de juiste?
Wij herhalen als VOORUIT onze vraag om de stadsfinanciën en de financiën van de Autonome Gemeentebedrijven (AGB ‘s) door (een) externe(n) te laten doorlichten
.”

Pagina's