Duurdere treintickets: neen!

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft plannen om de prijs van de treintickets met 10% te verhogen. (1)

Een slecht idee”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Hoe wil je nu als overheid het openbaar vervoer op zo een manier stimuleren en het autogebruik ontmoedigen?

En dat net op een ogenblik dat een aantal andere Europese landen als antwoord op de klimaatcrisis en de gestegen levensduurte precies teruggrijpen naar gratis of spotgoedkoop openbaar vervoer.
Duitsland, Spanje, in Luxemburg is het openbaar vervoer zelfs volledig gratis. (2)

Het is een verkeerd signaal vanuit de NMBS.
We moeten omwille van het klimaatprobleem precies het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren en het individueel vervoer via de auto ontmoedigen. De NMBS wordt uiteraard ook geconfronteerd met enorme prijsstijgingen als gevolg van de energiecrisis. Maar zijn er echt geen andere mogelijkheden?
Ik vind het voorstel van vice-eersteminister en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet om in die zin de Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) van 6% op treintickets af te schaffen positief.

De regeringen zouden moeten proberen twee vliegen in één klap te slaan: én iets doen voor de koopkracht van de burger, én iets doen voor het openbaar vervoer in het kader van het klimaatprobleem.
De federale regering heeft al heel wat maatregelen genomen tegen de gestegen levensduurte, maar de Vlaamse regering laat op zich wachten. Daarom is het voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters om elke Vlaming voor 1 euro per dag onbeperkt met de bus of de tram te laten rijden goed.
Wij staan daarachter als VOORUIT. Verplaatsingen zouden zo een stuk goedkoper worden met de bus of met de tram dan met de auto. (3)

Wij willen als VOORUIT nog een stuk verder gaan: waarom geen goedko(o)p(er) ticket voor het hele openbaar vervoer?
Het voorstel past in onze fundamentele aanpak voor het openbaar vervoer: snelle en goede verbindingen aan voor iedereen betaalbare prijzen
.”  

  • Foto: rawpixel.com.