Worden de Polders en Wateringen nu afgeschaft?

“Het was één van de punten uit het Vlaamse regeerakkoord: om de aanpak van de waterproblematiek op het terrein zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, zou het aantal actoren moeten gerationaliseerd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik versta daaronder de afschaffing van de structuren van de Polders en Wateringen, wel het behoud van het personeel en de knowhow, die onder de provincies zouden kunnen gebracht worden.
In juni 2020 heb ik daar een mondelinge vraag over gesteld aan Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA), in juni 2021 een schriftelijke vraag en nu opnieuw een mondelinge.
De mondelinge vragen zijn steeds gesteld in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van het Vlaams parlement.
Toen gaf ze elke keer al aan dat ze iets voelt voor mijn visie.

De minister antwoordde - opnieuw - dat ze op korte termijn naar de Vlaamse regering zou gaan met een voorstel.
Ik ben benieuwd.

Mijn vraag kreeg heel wat bijval bij de collega’s van de andere politieke partijen, behalve bij de cd&v.
Dat laatste is normaal: de Polders en de Wateringen zijn nog een typische structuur, waar de Boerenbond (BB) een sterke impact op heeft.
Weer maar eens wordt de belangenvermenging tussen de BB en de cd&v duidelijk.

Met de afschaffing van de Polders en Wateringen zou eveneens moeten bekeken worden om de belastingen, die de Polders en de Wateringen nog steeds heffen, af te schaffen.
Zijn de administratiekosten nog in verhouding met de opbrengsten?

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir. (1)