Ouderenbeleidsplan 2020-2025

Op dinsdag 20 september 2022 werd eindelijk - meer dan 2,5 jaar te laat - het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025 besproken in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van het Vlaams Parlement.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie.

Deze Vlaamse regering van N-VA-cd&v-Open Vld hecht blijkbaar weinig belang aan de steeds maar toenemende groep van ouderen.
Anders zou dit plan niet zoveel te laat behandeld worden
”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Het gaat om een typisch Vlaams document, waarbij alle ministers mooie beloftes doen, maar waarin weinig concrete projecten staan.
Het is eerder een inventaris van reeds lopende acties en aankondigingen van onderzoeken van de diverse ministers zonder een echte centrale coördinatie.
Er ontbreekt een integrale visie met dwarsverbanden over de diverse beleidsdomeinen heen, net zoals een budgettair en financieel kader.

In feite wordt er geen enkel antwoord geboden op een aantal actuele vragen, zoals:
-eventueel nieuwe en bijkomende vormen van participatie en inspraak voor de doelgroep van de senioren;
-de impact van een aantal beleidsdomeinen (mobiliteit, openbaar vervoer, openbaar domein, wonen, etc.) op de ouderenpopulatie;
-het probleem van de ouderenmis(be)handeling;
-de dagprijzen in de woonzorgcentra, zeker nu met de stijgende inflatie;
-de misbruiken in een aantal bejaardentehuizen, die meer en meer aan het licht komen;
-nieuwe toekomstige vormen van bejaardenopvang;
Etc.

Kortom, voor ons krijgt dit Vlaams Ouderenbeleidsplan een onvoldoende.
In feite zou er een echt Vlaams Masterplan Ouderenzorg moeten komen na een echt maatschappelijk debat met alle betrokken stakeholders.”