Vlaamse regering: doe ook iets!

“In tegenstelling tot de federale regering heeft de Vlaamse regering nog geen enkel initiatief genomen om de forse prijsstijgingen voor de bevolking te verzachten”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Waar wachten N-VA, cd&v en Open Vld op?

Wij kijken als VOORUIT uit naar de septemberverklaring van de Vlaamse regering op maandag 26 september 2022.

Door de inflatie stijgen de dotaties voor Vlaanderen volgend jaar met om en bij de 1,2 miljard euro.
Als VOORUIT vinden wij dat minimaal dat bedrag moet gebruikt worden om iets te doen tegen de fel gestegen inflatie.

Voor ons moet er met dat geld iets gedaan worden om de koopkracht van de burgers te verhogen.

Welke maatregelen stelt VOORUIT voor?
-Een pakket gratis elektriciteit van 200 kilowattuur (kWh) voor elk gezin, onafhankelijk van de samenstelling, zoals in 2003 ingevoerd door wijlen Steve Stevaert, maar in 2016 afgeschaft door de toenmalige Vlaamse regering.
-Een tussenkomst via een sociaal fonds in de energiefactuur van de zelfstandigen als die meer dan verdubbelt.
-De huurindexering plafonneren op 2 procent.
-Het kindergeld met terugwerkende kracht opnieuw indexeren.
-Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden verhogen van 130 naar 175 euro per maand. (1) (2)

Ik ben benieuwd of de Vlaamse regering oren heeft naar onze constructieve voorstellen.
Een gezonde begroting is belangrijk, maar dat er nog niet meer personen en gezinnen in de miserie terechtkomen is veel belangrijker.”