september 2022

Ook inzagerecht voor gemeenteraadsleden bij AGB’s

“Als wij in Sint-Truiden vragen stellen in de gemeenteraad over de Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) - voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden (AGOST), Trupark en Patrimoniumbeheer Sint-Truiden (PATRI) - krijgen we geen of onvoldoende antwoorden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“We moeten het maar vragen aan de bestuurders, die we namens VOORUIT afvaardigen, is dan vaak het antwoord.

‘Het bewaren waard’

Sommige dingen, inderdaad, lijken mij ‘het bewaren waard’ te zijn. Niet zozeer uit hoogachting voor het verleden, maar omdat wij aan de toekomst moeten denken. Op z’n minst een beetje.

Meryame Kitir komt naar Sint-Truiden

“Meryame Kitir komt opnieuw naar Sint-Truiden in het kader van de komende 11.11.11-actie”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Opgelet: datum aangepast!

Het schandaal teveel voor Veerle Heeren en cd&v Sint-Truiden?

Gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove was deze namiddag -vrijdag 16 september 2022- studiogast bij Televisie Limburg (TVL) om zijn beschouwingen te geven over de uitgelekte schandalen van de laatste dagen in Sint-Truiden.

 

Nieuwsbrief nr. 154

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Autoloze Zondag: waarom geen algemeen Vlaams initiatief?

Europa organiseert de Europese Week van de Mobiliteit van vrijdag 16 tot en met donderdag 22 september 2022. Ook in Vlaanderen vinden in die periode heel wat activiteiten plaats. Zo zijn er veel acties in scholen en Autoloze Zondagen in een aantal gemeenten.

Dit jaar doen 32 Vlaamse gemeenten mee met de Autoloze Zondag. (1)
Natuurlijk beslist elke gemeente dat autonoom, maar ik vind dat (te) weinig”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waar gaat Sint-Truiden naartoe?

“Drie dagen na elkaar de eerste drie bladzijden van Het Belang van Limburg met negatief nieuws over Sint-Truiden.
Waar gaat dit eindigen?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“’Truiense agent ontslagen na jaren racisme, agressie en voyeurisme’. (1)
‘Veerle Heeren onder vuur na “leugens” over rapport Comité P’. (2)
‘Kreeg ex-burgemeester Jef Cleeren een illegale lening van 50.000 euro van de stad Sint-Truiden?’ (3)

Duurzame stedelijke logistiek

Vlaanderen wil dat er tegen 2025 emissieloos gereden wordt voor leveringen in stadskernen. Daartoe wordt in 2023 een proefproject gedurende een jaar opgezet in Antwerpen, Kortrijk en Leuven.

Een goede zaak”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Wat mij betreft, kan dit niet snel genoeg gaan, ook in kleinere en middelgrote steden.                                                                                                        

Sint-Truiden scoort slecht op toegankelijkheid haltes De Lijn

“Dat blijkt nog maar eens uit de meest recente cijfers”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Nochtans hebben collega VOORUIT gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser en ikzelf daar vorig jaar al een aantal keren op gewezen, maar concreet gebeurt er weinig.

Vlaams subsidieregister is een feit

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 13 september 2022 werd door Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele, samen met de betrokken ambtenaren, toelichting gegeven bij het Vlaams subsidieregister dat inmiddels online is.
https://subsidieregister.vlaanderen.be

‘Woke’

Wat is de definitie van ‘woke’?

Er zijn er heel wat: in sommige kan ik mij vinden, in andere minder of niet. In die van mijn VOORUIT voorzitter Conner Rousseau wel: ‘woke’ is Socialisme

 

Is tafelvoetbal een sport?

“Er zijn een aantal vrijetijdsactiviteiten, waarbij nog al eens de vraag gesteld wordt of het om sport gaat of niet”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Zo zijn er biljart, petanque, darts, maar ook tafelvoetbal. Er zijn nochtans duizenden Vlamingen, die zich daarmee bezig houden in hun vrije tijd.
Het is belangrijk dat mensen samenkomen en zich proberen te ontspannen.
Moet Vlaanderen dit soort activiteiten financieel en/of met andere middelen ondersteunen?

‘OCAD- Klimaat’: ik ben voorstander

De federale regering wil een L’Organe de Coordination pour l’Analyse de la Menace (OCAD) -Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, een zogeheten ‘OCAD-Klimaat’, oprichten.
De instelling moet focussen op het klimaat als een veiligheidskwestie en zal op een gelijkaardige manier gaan werken als nu het huidige OCAD tegen terreur.

De beslissing komt niets te vroeg”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Limburger Ignace Schops heeft in 2015 al gepleit voor zulke instelling na de klimaatconferentie in Parijs. (1)

Pagina's