Is dienstbetoon belangrijk?

Ja, voor de betrokken perso(o)n(en). Maar het kan ook politiek belangrijk zijn.

Je probeert iemand te helpen om een pensioendossier in orde te krijgen.
Wat blijkt? Het leidt tot een politiek schandaal en het ontslag van een burgemeester. (1)