Een subsidieregister voor Sint-Truiden?

“Waarom niet?”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Het meest recente schandaal van een lening aan oud-burgemeester Jef Cleeren in Sint-Truiden bevestigt nog maar eens dat maximale transparantie belangrijk is bij de gemeentelijke financiën.

Sedert enkele weken is het Vlaams subsidieregister online.
In dat subsidieregister kan elke burger online bekijken welke organisaties op de ene of andere manier subsidies vanuit Vlaanderen krijgen.

Het is relatief eenvoudig om zoiets samen te stellen op het niveau van een gemeente, zoals Sint-Truiden. Zo zou elke inwoner kunnen bekijken welke personen, bedrijven of verenigingen rechtsreeks subsidies krijgen vanuit de stad Sint-Truiden. Ook wordt het dan duidelijk of er bijvoorbeeld geen dubbele of driedubbele subsidies uitgekeerd worden.

Gezien de huidige precaire financiële toestand van de stad Sint-Truiden is VOORUIT van mening dat er zo snel mogelijk een externe financiële doorlichting moet komen van de stad en van de autonome gemeentebedrijven (AGB‘s).
Hierbij zou er in één beweging werk kunnen gemaakt worden van een dergelijk subsidieregister.
Als VOORUIT zijn we hier vragende partij voor.”