maart 2022

Definitief verbod op elektronische halsbanden bij honden

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement van woensdag 30 maart 2022 werd unaniem het verbod op het gebruik en de verkoop van elektronische halsbanden goedgekeurd. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een korte stemverklaring namens VOORUIT.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Grensoverschrijdend gedrag is een probleem in onze maatschappij, ook binnen de sport.
Het Vlaams Sporttribunaal (VST) is sedert een jaar, naast dopinggebruik, bevoegd voor dat grensoverschrijdend bedrag.

Ik wil de actuele cijfers wel eens kennen, die de VST ondertussen heeft verzameld”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vandaar dat ik een schriftelijke vraag stelde aan Vlaams minister Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).”

Waarom geen compensatie voor het teveel aan huisvuilzakken?

Er zijn heel wat Limburgse gemeenten, die hun inwoners compenseren voor het teveel aan gekochte huisvuilzakken via het zogeheten LimbU-systeem.
Waarom doet de stad Sint-Truiden dat niet en stapt ze niet in dit LimbU-systeem?

“Als VOORUIT hebben we hierover een bijkomend punt ingediend voor de gemeenteraadszitting van maandag 28 maart 2022 bij monde van collega-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti”, zegt Ludwig Vandenhove.

Stop definitief de stierengevechten!

Binnen de Europese Unie worden in Frankrijk, Portugal en Spanje op diverse plaatsen nog steeds stierengevechten georganiseerd.

Nog erger, dat gebeurt met Europese landbouwsubsidies.
Kwekers van de ‘toros bravos’ worden niet uitgesloten uit het Europese landbouwbeleid, het systeem voor overheidssteun. 

Moorddadig!
Hoe valt dit nog te rijmen met het dierenwelzijn?

Verbieden en zeker een Europese subsidiestop invoeren!

Organisatie opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

Voor de gemeenteraad van maandag 28 maart 2022 had VOORUIT, samen met Groen en CD&V (?)-raadslid Carl Nijssens, een bijkomend punt geagendeerd met betrekking tot de globale organisatie van de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Sint-Truiden.

“Ik maak mij zorgen over droneport”

“Ja, ik maak mij zorgen over droneport op de voormalige militaire basis in Brustem (Sint-Truiden)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Droneport is één van de incubatoren van de Limburgse  Reconversie Maatschappij (LRM).

De financiële cijfers, zowel de omzet als de bezettingscijfers, als de stijgende verliezen zien er allesbehalve goed uit.

Het is dringend tijd dat er iets gebeurt.

Geen extra geld voor Limburgs (kleuter)onderwijs

Uit de koalatest, om de taalachterstand bij kleuters te detecteren, blijkt dat Limburg merkelijk slechter scoort dan het Vlaams gemiddelde bij kinderen, die thuis geen of weinig Nederlands spreken.

35% van die kleuters heeft een specifiek taaltraject nodig.
10% van de Limburgse kleuters met een andere thuistaal hebben de kleur rood gekregen
”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwe mijnwerkersbetoging in Brussel

Op maandag 28 maart 2022 trokken om en bij de 3 000 ex-mijnwerkers, onder leiding van de Kempische Steenkolenmijnen (KS)-Vriendenkring, naar Brussel om vooral hun pensioeneisen kracht bij te zetten. VOORUIT Limburg, met onder andere Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove, was ook van de partij met een delegatie.

De mijnwerkers zijn naar Brussel getrokken omwille van verschillende redenen”, aldus Ludwig Vandenhove.

Kom naar de WELVAART-hackathon!

VOORUIT organiseert een inspraakmoment (tegenwoordig noemt dat ‘hackathon’!) over WELVAART op donderdag 31 maart 2022 in Genk, De Veranda (Houtparklaan 5, op de terreinen van C-Mine) vanaf 17u45.
Gastvrouw is federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedenbeleid Meryame Kitir.

“Het opzet kadert in ‘The Big Shift’”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Met ‘The Big Shift’ willen we als VOORUIT iedereen - leden en niet-leden - de kans geven om mee te debatteren over de toekomst van België en Vlaanderen rond diverse thema’s.

Iedereen is welkom in Genk”.

 

Fake news

Hoe bestrijden we maximaal fake news? 

Het is voor mij één van de grootste maatschappelijke en politieke uitdagingen van deze tijd.

De PFAS- en PFOS vervuiling in Sint-Truiden

“Het is belangrijk dat de bevolking in Sint-Truiden op de hoogte is en blijft van de exacte Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)- en/of Perfluoroctaansulfonaten (PFOS)-verontreiniging”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Daarom heb ik nog maar eens een schriftelijke vraag gesteld aan Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA).  

Sleep Out!

Van vrijdagavond 25 maart tot zaterdagmorgen 26 maart 2022 was er een ‘sleep out’ of ‘buiten slapen ’ op het Begijnhof van Sint-Truiden.

Een aantal vrijwilligers brachten de nacht buiten door uit solidariteit met de daklozen uit Sint-Truiden.
Organisatie: Enchanté Sint-Truiden, Cabrio Sint-Truiden (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)),Onder Dak een thuis voor iedereen!, vzw Onder Ons Sint-Truiden, SAAMO Limburg vzw, Begijnhofcomité.

Ludwig Vandenhove geeft vorming voor ACOD Limburg

Op vrijdag 25 maart 2022 gaf Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove vorming voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Limburg.
Het ging over de intersectorale basisvorming.
Thema: staatsstructuren.

Pagina's