Geen extra geld voor Limburgs (kleuter)onderwijs

Uit de koalatest, om de taalachterstand bij kleuters te detecteren, blijkt dat Limburg merkelijk slechter scoort dan het Vlaams gemiddelde bij kinderen, die thuis geen of weinig Nederlands spreken.

35% van die kleuters heeft een specifiek taaltraject nodig.
10% van de Limburgse kleuters met een andere thuistaal hebben de kleur rood gekregen
”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Het Limburgs onderwijs kampt al jaren met specifieke uitdagingen, deze taalachterstand bij kleuters is er maar één van.
De enige oplossing is er meer in investeren. Maar Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) blijft bij zijn standpunt: NEEN! Hij verwijst onder andere naar het initiatief van zomerscholen, maar die kunnen aan dit euvel weinig verhelpen.
Zomerscholen zijn precies het wondermiddel geworden.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts.