Organisatie opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne

Voor de gemeenteraad van maandag 28 maart 2022 had VOORUIT, samen met Groen en CD&V (?)-raadslid Carl Nijssens, een bijkomend punt geagendeerd met betrekking tot de globale organisatie van de opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Sint-Truiden.

Het is goed dat er zoveel solidariteit is in België en Vlaanderen in het algemeen en Sint-Truiden in het bijzonder om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne mee te helpen opvangen. Maar uiteindelijk mag de overheid deze moeilijke en delicate taak niet overlaten aan private personen en/of gezinnen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Alle overheidsniveaus moeten een algemeen kader uittekenen hoe er op de diverse beleidsvlakken kan omgegaan worden met deze vreselijke problematiek.
Het is nu eenmaal echt OORLOG, sommigen blijken dat nog altijd niet te beseffen. Vandaar dit voorstel vanuit de gezamenlijke oppositie. De vraag was ook om een extra gemeenteraadscommissie samen te roepen rond dit thema, zodat op het niveau van de stad Sint-Truiden zulk globaal plan dringend zou kunnen uitgewerkt worden.
De CD&V-Open Vld-N-VA meerderheid is akkoord gegaan met dit voorstel en die bijeenkomst zal elektronisch doorgaan op woensdag 30 maart 2022.

Het toegevoegd punt werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad."

Hieronder vindt u het volledige overzicht van de voorgestelde maatregelen via het bijkomend agendapunt.