Ludwig Vandenhove geeft vorming voor ACOD Limburg

Op vrijdag 25 maart 2022 gaf Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove vorming voor de Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Limburg.
Het ging over de intersectorale basisvorming.
Thema: staatsstructuren.

  

Ik doe dat graag”, zegt Ludwig Vandenhove. “Bovendien blijf ik vorming een belangrijk gegeven vinden, ook binnen de Socialistische Gemeenschappelijke Actie (SGA).
Waar is de tijd naartoe dat iedereen, die de eerste stappen zette binnen de Socialistische Beweging, wegwijs gemaakt werd binnen de organisatie en de structuur van de coöperatieven, de mutualiteit, de vakbond en de partij?
Ik herinner mij de talrijke initiatieven nog waaraan ik meegewerkt heb in het begin van mijn (politieke) loopbaan.

Nu was mij gevraagd om de deelnemers wegwijs te maken in onze ingewikkelde Belgische staatsstructuur.
Mijn visie blijft dat onze staatsstructuur sterk vereenvoudigd zou moeten worden.
De meerderheid van de bevolking ligt niet wakker van welk niveau verantwoordelijk is voor welke bevoegdheden, wel van een  goede, zo laagdrempelig en goedkoop (zo weinig mogelijk belastingen betalen!) mogelijke dienstverlening.

Een goed initiatief, weer een ervaring bij en voor herhaling vatbaar.”