maart 2022

“Zijn er dan geen bekwame advocaten in Sint-Truiden?”

“Samen met de lokale nieuwswebsite TRUDOCS stel ik mij die vraag”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Ik vroeg de cijfers op vanaf dinsdag 1 januari 2019, het begin van de legislatuur van de CD&V-Open Vld-N-VA.

Ik heb deze cijfers opgevraagd per mail van maandag 12 april 2021 en ontvangen per mail van vrijdag 22 oktober 2021. We zijn inmiddels meer dan 4 maanden verder, dus de effectieve cijfers zullen nog een stuk hoger liggen.

Oorlog in Oekraïne ook erg voor fruitsector

“Akkoord, het is een relatief probleem in relatie met wat de Oekraïense burgerbevolking afziet en lijdt als gevolg van de Russische inval, maar door de internationale boycot worden ook heel wat economische sectoren en personen en gezinnen getroffen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat geldt onder andere voor de Haspengouwse fruitteeltsector in het algemeen en de perensector in het bijzonder.

Koloniseren

Want zelfs als we met het kolonialisme uit het verleden ooit helemaal in het reine zijn gekomen, hebben we nog steeds niets gedaan aan de dramatische manier waarop we nu de toekomst koloniseren.

Energiecafé Sint-Truiden

Op maandag 21 maart 2022 om 20 uur organiseren VOORUIT en S-Plus Sint-Truiden een ‘Energiecafé’ met federaal VOORUIT volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt.
Locatie: volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, Sint-Truiden.

Nieuwsbrief nr. 126

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

De waarde van moties en resoluties

Elke week worden er in de diverse parlementen van ons land moties en resoluties gestemd. Maar heel vaak blijven ze in de praktijk dode letter.

Wat is het nut er dan van?

VOORUIT Sint-Truiden wil gratis parking voor sporters

De CD&V-Open Vld-N-VA meerderheid van Sint-Truiden zet door met de plannen om de sporters te laten betalen voor het parkeren aan het Sportpark Haspengouw op de wijk Sint-Pieter.
VOORUIT Sint-Truiden pleit voor gratis parking. (1)

De VOORUIT vertegenwoordiger in de Raad van Beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf Truparc hebben op maandag 28 februari 2022 hun standpunt nog eens verdedigd”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar tevergeefs.
Zoals zo vaak wordt er niet geluisterd naar de oppositie en hun argumenten.

Handhaving en opvolging sportmakelaars kan beter

Vlaanderen heeft per 1 juni 2019 een registratierecht voor sportmakelaars ingevoerd. Dat was onder andere een gevolg van de Operatie Propere Handen in het voetbal.

De gezondheidsrisico’s van pesticiden

“Het is al lang geweten dat pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen slecht zijn voor de gezondheid in het algemeen en de gezondheid van de landbouwers in het bijzonder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Recent zijn de resultaten bekendgemaakt van een internationale journalistieke samenwerking en die bevestigen dat nog maar eens.
Nemen landbouwers voldoende preventieve en voorzorgsmaatregelen?
Is er voldoende controle vanuit de overheid?
Hoe zit het met de erkenning van beroepsziekten?

Landschapsparken en plattelandsontwikkeling

“Voor mij kunnen Nationale Parken en zeker Landschapsparken een belangrijke hefboom zijn voor plattelandsontwikkeling”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het zou de intentie concretiseren dat plattelandsontwikkeling niet enkel draait om landbouw, maar om een eerder horizontale aanpak over diverse beleidsdomeinen heen.
Daarnaast kunnen landschapsparken en bepaalde landbouwactiviteiten perfect complementair zijn aan elkaar.

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied: positief nieuws

Het plan van de leidingstraat tussen Antwerpen en het Ruhrgebied -een reservatiestrook voor pijpleidingen -wordt aangepast. En er komt een nieuwe inspraakronde.

Dat antwoordde Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van donderdag 24 februari 2022.

Pagina's