Waarom geen compensatie voor het teveel aan huisvuilzakken?

Er zijn heel wat Limburgse gemeenten, die hun inwoners compenseren voor het teveel aan gekochte huisvuilzakken via het zogeheten LimbU-systeem.
Waarom doet de stad Sint-Truiden dat niet en stapt ze niet in dit LimbU-systeem?

“Als VOORUIT hebben we hierover een bijkomend punt ingediend voor de gemeenteraadszitting van maandag 28 maart 2022 bij monde van collega-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti”, zegt Ludwig Vandenhove.

Zoals meestal als een voorstel vanuit de oppositie komt, stemde de CD&V-Open Vld-N-VA het weg.

Ik heb indertijd als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu nog het initiatief genomen om de Limburgse munt LimbU algemeen in te voeren.
De stad Sint-Truiden - toen de CD&V en Open Vld-coalitie - heeft altijd geweigerd om daaraan deel te nemen.
Was/Is het omdat het idee van mij kwam?”

Hieronder vindt u het bijkomend agendapunt.