Nieuwe mijnwerkersbetoging in Brussel

Op maandag 28 maart 2022 trokken om en bij de 3 000 ex-mijnwerkers, onder leiding van de Kempische Steenkolenmijnen (KS)-Vriendenkring, naar Brussel om vooral hun pensioeneisen kracht bij te zetten. (1) VOORUIT Limburg, met onder andere Vlaams Parlementslid Ludwig Vandenhove, was ook van de partij met een delegatie.

De mijnwerkers zijn naar Brussel getrokken omwille van verschillende redenen”, aldus Ludwig Vandenhove.

  

“Enerzijds zijn er de eisen rond de mijnwerkerspensioenen.
De wet over de achterstallige pensioenen is goedgekeurd, maar dat geldt niet voor de intresten en de schadevergoedingen. Bovendien is de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën in de fout gegaan door het bedrag als gevolg van de retroactiviteit - de achterstal van de te laag uitbetaalde pensioenen - te belasten.
Pensioendeskundigen zijn het erover eens dat dit niet mag en dat de ex-mijnwerkers recht hebben op die intresten en schadevergoedingen.
Anderzijds berekent de KS-Vriendenkring dat er nog 57 miljoen euro of  2,3 miljard oude Belgische franken overblijft van het totaalbedrag dat voorzien was voor de sluiting van de mijnen. Dat is bijgevolg geld waar Limburg voor de helft nog recht op heeft, de andere helft is voor Vlaanderen als de oorspronkelijke voorwaarden nagekomen worden. (2)
Ik zal hier opnieuw een vraag over stellen aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits. (3)

Prachtig om te zien te zien welke mobilisatiekracht er nog uitgaat en hoe solidair de Limburgse ex-mijnwerkers nog zijn zoveel jaren na de sluiting van de mijnen.”