maart 2022

Wat loopt er wel nog goed?

Wat loopt er wel nog goed bij het stadsbestuur van Sint-Truiden van CD&V-Open Vld-N-VA?

Ik krijg die vraag van heel wat inwoners.

De affaire Villa Rosa, de vaccinatiefraude, onwettige grondaankopen, de begroting 2022, die nog altijd niet is goedgekeurd, ‘een spook ’op het CD&V-kabinet, om de belangrijkste dossiers nog maar te noemen: wat gaat het volgende zijn?

Ik ben (soms) beschaamd in hun plaats.

Nieuwsbrief nr. 127

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Energiecafé Sint-Truiden

Op maandag 21 maart 2022 om 20 uur organiseren VOORUIT Sint-Truiden en S-Plus Sint-Truiden een ‘Energiecafé’ met federaal VOORUIT volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt.
Locatie: volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46, Sint-Truiden.

Oppositie vraagt gouverneur om verhoogde controle op stadsfinanciën Sint-Truiden

“Groen Sint-Truiden en VOORUIT Sint-Truiden zijn erg ongerust over de financiële toestand van de stad Sint-Truiden”, zegt VOORUIT-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hoe zit het met het dierenwelzijnslabel?

“Een dierenwelzijnslabel moet ervoor zorgen dat de producten, die aangeboden worden op de markt, diervriendelijk zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Afstemmen van de strafmaten binnen de Vlaamse regelgeving

“Strafmaten voor diverse overtredingen op basis van Vlaamse decreten verschillen sterk.
Het zou het veel duidelijker maken voor de burger indien deze meer op elkaar afgestemd zouden worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Oplossing voor duivenmest graag

“Er zijn steeds minder duivenliefhebbers in Vlaanderen. Bovendien stijgt hun gemiddelde leeftijd zienderogen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“En dan worden die mensen nog geconfronteerd met het gegeven dat ze, om van het duivenmest af te geraken, beroep zouden moeten doen op een private firma.
Op zich is dat voldoende om nog meer personen te doen afhaken.

Dit kan enkel opgelost worden als daar enige Vlaamse lijn zou in getrokken worden en als de desbetreffende afvalintercommunales voldoende gezond verstand aan de dag zouden leggen.

“Stalbranden moeten hoger op Belgische politieke agenda”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in het tijdschrift ‘Pigbusiness’ (maart, nummer 2, 2022).

Voor mij blijft het onaanvaardbaar dat er jaarlijks heel veel dieren en vee sneuvelen als gevolg van stalbranden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Het ergste is zelfs dat geen enkele overheid over exacte cijfers beschikt over het aantal ‘slachtoffers’ van deze stalbranden.  

Optimalisatie waterhuishouding Schulensbroek?

De Vlaamse regering heeft op dinsdag 16 november 2021, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, de omgevingsvergunning verleend voor de optimalisatie van de waterhuishouding in het Schulensbroek.

Universiteiten

Onze universiteiten, onze academies - dat hadden vrijplaatsen van onderzoek en denken moeten blijven. Maar het zijn shoppingmails van de neoliberale dictatuur geworden die zichzelf alleen nog maar kunnen aanprijzen in bulshittblabla uit de registers van de  marketingwereld.

Kwakzalvers? Charlatans?

"Ik heb het over de vele personen en/of organisaties, die in Vlaanderen actief zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg in de meest brede betekenis van het woord zonder over de nodige bekwaamheden en/of diploma's te beschikken", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Treinreizigers zijn (weer) de dupe

"Het is goed dat de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) eindelijk de parkings aan het station van Sint-Truiden gaat heraanleggen.
Het heeft al te lang geduurd voor die parkeerplaatsen gefatsoeneerd worden", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Wat met de paardenrensport?

“De Vlaamse paardensector is voor onze regio  economisch belangrijk en is wereldberoemd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is goed dat de Vlaamse overheid daarop inzet, maar dan moet het evenwichtig gebeuren voor alle onderdelen en disciplines.

Pagina's