maart 2022

Een kader voor de tijdelijke noodopvang van huisdieren

“Naast de dierenasielen en de dierenpensions moet er een decretaal kader komen voor de tijdelijke noodopvang van huisdieren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Met de toenemende inflatie en zeker met de stijgende energieprijzen zijn er steeds meer personen en gezinnen, die in financiële problemen komen. Vaak zijn ze dan ook niet meer in staat om voor een goede opvang en verzorging van hun huisdieren in te staan.

Rapport Rekenhof over het relanceplan Vlaamse Veerkracht

Op dinsdag 22 maart 2022 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement de bespreking plaats van het rapport van het Rekenhof over het relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse regering. (1)

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.
Hieronder vindt u zijn belangrijkste bemerkingen en/of vragen, waarin hij vooral ingaat op de opmerkingen van het Rekenhof.

Nieuwsbrief nr. 129

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Voor wanneer einde ‘dolfijnen in gevangenschap’?

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove stelde hier een schriftelijke vraag over aan viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) op aangeven van dierenrechtenorganisatie Bite Back.

De uitfasering en het einde van ‘dolfijnen in gevangenschap’ blijft maar duren”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Nog maar eens is er geld uitgetrokken voor een studie van een Brits wetenschapper.

Nog geen duidelijkheid en eenvormigheid in tarieven niet-dringend ziekenvervoer

“Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke (CD&V) belooft al van bij het begin van deze legislatuur in 2019 dat er een oplossing komt voor de hoge en verschillende tarieven voor het niet-dringend ziekenvervoer”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Maar zoals in zovele dossiers, die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, is er tot op heden nog altijd geen uitkomst voor deze problematiek van het niet-dringend ziekenvervoer.

Hoe diervriendelijk is de stad Sint-Truiden?

“Niet zo diervriendelijk blijkt uit een recente enquête van dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

GAIA maakte een rangschikking van de Vlaamse gemeenten op basis van meer dan 60 vragen en 10 speerpunten. Tot die speerpunten behoren onder andere:

Lentefeest S-Plus Sint-Truiden

Ook seniorenvereniging S-Plus Sint-Truiden heeft sedert enkele weken de activiteiten hervat na corona.

“Elke vrijdagmiddag kunnen geïnteresseerden vanaf 13 uur terecht  in volkshuis Curieus, Breendonkstraat 46 om te kienen, te kaarten, wat bij te praten en/of iets te drinken”, zegt S-Plus-bestuurslid Ludwig Vandenhove.

Staatsvrouwen en -mannen

Echte staatsvrouwen en -mannen zijn eerder zeldzaam in de Belgische politiek.

Nochtans vinden teveel politici van zichzelf dat ze al op relatief jonge leeftijd de staatsvrouw of -man moeten ‘uithangen’.

 

BTW op elektriciteit moet op 6% blijven

“Dat is alleszins het standpunt van VOORUIT”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Elektriciteit en gas zijn basisproducten voor elk gezin. Dus zelfs als de huidige internationale energiecrisis achter de rug is, moet die Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) op 6% blijven.”

Studiedag ‘Mensenrechten ook voor 60 plus?!’

Op donderdag 17 maart 2022 vond in het Vlaams parlement de studiedag ‘Mensenrechten ook voor 60 plus?!’plaats.
Organisatie: Initiatief Ouderrechtencommissaris (ORC).

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die namens VOORUIT een resolutie heeft ingediend over de oprichting van een Vlaams Ouderenrechtencommissariaat, was één van de deelnemers aan het politieke debat tijdens de studiedag.

Wat gaat het volgende zijn?

“Haalde Jelle Engelbosch voordeel uit aankoop grond of wilde hij enkel helpen?”.

Dat is maar één van de titels uit Het Belang van Limburg van zaterdag 19 en zondag 20 maart 2022.
De krant besteedt niet minder dan drie bladzijden aan schepen Jelle Engelbosch (N-VA) en zijn mogelijke belangenvermenging bij de aankoop van een eigendom in Halmaal (Sint-Truiden).
(1) (2)

Agropolis in Kinrooi

Op vrijdag 18 maart 2022 heeft de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement een werkbezoek gebracht aan Agropolis in Kinrooi (Agropolis Park 101).

Agropolis is een incubator en bedrijventerrein voor agrofood en is een onderdeel van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM).
Het is positief dat LRM tracht om de incubatoren zoveel mogelijk te verspreiden over heel de provincie Limburg.

Overheid en energie

De overheid heeft de hele energiesector veel teveel uit handen gegeven.
Dat blijkt nu nog maar eens met de internationale energiecrisis.

Hoog tijd voor een inhaaloperatie.
Met de transitie naar duurzame, groene energie mag niet dezelfde fout gemaakt worden.

Pagina's