februari 2022

Nood aan betere Vlaamse overheidsdata

De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) pleiten in een gezamenlijk advies voor betere overheidsdata voor een sterk beleidsonderzoek en een goed bestuur.
Beide instanties roepen de Vlaamse regering op om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. (1)

Motie wateroverlast Herk-De-Stad en Zoutleeuw

“Samen met collega Bruno Tobback heb ik een motie ingediend in het Vlaams parlement in verband met het niet erkennen van een aantal gemeenten en steden door het Vlaams Rampenfonds over de gevolgen van de wateroverlast en de overstromingen van juli 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Het gaat onder andere over Herk-De-Stad en Zoutleeuw.

Straf dat de partijen, die lokaal veel lawaai maken over de benadeling van hun gemeente of stad, in het Vlaams parlement tegen deze motie stemmen.
Van inconsequentie gesproken!

“Oppositie niet enthousiast over stikstofakkoord”

Dat is de titel van een artikel in de nieuwbrief van vrijdag 25 februari 2022 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT).

De bijdrage handelt over de standpunten van de verschillende politieke partijen in het parlementair debat rond de stikstofdossier op donderdag 24 februari 2022. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove komt hierin aan bod namens VOORUIT.

Actualiteitsdebat bouwshift en stikstofproblematiek

Op donderdag 24 februari 2022 vond in het Vlaams parlement een actualiteitsdebat plaats over de bouwshift en de stikstofproblematiek, het zogeheten ‘Krokusakkoord’. (1)

“Collega-Vlaams volksvertegenwoordiger Bruno Tobback voerde het woord namens VOORUIT”, zegt Ludwig Vandenhove.
Wij dienden samen met Groen en VOORUIT een gezamenlijke motie in.

Zwijgen

Ik geloof steeds meer in het devies: het is een groot geluk te zwijgen met wie men gaarne zietEr zijn zeker dingen die we beter níét gezegd hadden.

Nieuwsbrief nr. 125

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Ruimen van eendagskuikens moet ophouden

Wereldwijd worden volgens sommige bronnen elk jaar 6,5 miljard hanen om het leven gebracht, zodra ze geboren worden.
Waarom? Om louter economische redenen, mannelijke kuikens brengen minder op.

VOORUIT pleit voor ‘gele brooddozen’ in Sint-Truiden

VOORUIT heeft tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 21 februari 2022 voorgesteld om voor de specifieke groep van senioren, zieken en/of kwetsbaren zogeheten gele brooddozen te voorzien.
Gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser had hiertoe een bijkomend agendapunt ingediend.
Verschillende gemeenten passen dat systeem al toe.

‘Onze oorlog’

‘Onze oorlog’ is de nieuwe strip van striptekenaar Mario Boon. (1)
Mario Boon is geboren en getogen in Sint-Truiden.

Geen geld voor tussenkomst in de energiekosten voor Truienaren

“Wij hebben als VOORUIT voorgesteld tijdens de gemeenteraad van maandag 21 februari 2022 om tussen te komen in de hoge energiekosten van de bevolking en zeker van de personen en gezinnen, die het moeilijk hebben.
Dat kan perfect met het geld van de dividenden, die de stad Sint-Truiden ontvangt uit de winsten van Greensky, het windmolenbedrijf, waarin de stad participeert”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.  

Meer groen en bloemen in de Sint-Truidense straten

“Dat is wat wij als VOORUIT Sint-Truiden willen”, zei gemeenteraadslid Marleen Thijs tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 21 februari 2021 in Sint-Truiden.

Het was één van de drie bijkomende agendapunten, die wij als VOORUIT ingediend hadden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar het was driemaal NEEN, zoals gewoonlijk.

Begroting 2022 is er nog niet: wat ‘een geklungel’!

"Grote verrassing tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden van maandag 21 februari 2022", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Nog geen aangepaste begroting voor 2022. Gevolg: sommige uitgaven kunnen niet meer gebeuren en sommige dienstverlening aan de burgers kan in de problemen geraken.
De stad moet nu voorlopig verder werken met zogeheten voorlopige twaalfden (hetzelfde bedrag per maand als in 2021).

Vertrouwen

Als je genoeg tijd en vertrouwen aan iemand geeft, krijg je vertrouwen terug en dan eindig je meestal met een prachtig verhaal. En een vriendschap.

Pagina's