februari 2022

Hoe zit het met de Ouderenrechten binnen het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)?

De Vlaamse regering zet door met de oprichting van een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI).

“Als het er dan toch zou komen - ik ben geen voorstander - is het belangrijk dat er eveneens aandacht is voor Ouderenrechten.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Bart Somers.

Landbouw duurzamer maken

Via het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) gaat eveneens het nieuwe plattelandsbeleid met de nieuwe beheersovereenkomsten van start.

De vijfjarige overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid en de betrokken landbouwers kunnen krachtige instrumenten zijn om onze landbouw duurzamer te maken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Gouverneur vernietigt begroting stad Sint-Truiden

Na een klacht van VOORUIT heeft gouverneur Jos Lantmeeters de aanpassing van de meerjarenplanning van de stad Sint-Truiden vernietigd. (1)

“Enerzijds is er de overschatting van inkomsten, omdat er voor 16 miljoen euro ingeschreven wordt voor de verkoop van stadseigendommen, maar nergens is terug te vinden hoe de stad aan die inkomsten geraakt. Kortom, gebrek aan transparantie.
Anderzijds zijn de belastingen te hoog ingeschat voor om en bij de 1 miljoen euro”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Activiteiten beginnen te hernemen

“Nu de Coronacrisis steeds meer onder controle geraakt, beginnen stilaan bepaalde initiatieven te hernemen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Vandaar deze extra editie van mijn nieuwsbrief.

 

 

Tags:

Herk-De-Stad blijft alleen achter…

“Dat is de conclusie na mijn interpellatie op dinsdag 8 februari 2022 aan minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management Jan Jambon in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van dinsdag 8 februari 2022“, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het onthaal

Hoe burgers het onthaal in het gemeentehuis ervaren, het gevoel dat ze welkom zijn en of hun vragen er goed worden beantwoord, is bepalend voor hun totale score voor de communicatie van hun bestuur. Een ondermaatse beleving van het onthaal en de loketwerking verhelp je niet met mooie gedrukte of digitale communicatieproducten. 

Verhoogde inflatie is meevaller voor de Vlaamse begroting

Dat is de leidraad van het advies dat de Sociaal -Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geformuleerd heeft over de Vlaamse begroting voor 2022. (1) (2)
Voor de burgers zijn de forse prijsstijgingen een groot probleem, voor de Vlaamse regering eerder een meevaller.

Tijdens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement op dinsdag 1 februari 2022 werd het SERV-advies besproken.
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie
.

Ludwig Vandenhove:

Wat is dat toch met die bejaardensector?

‘Alleen, vastgebonden in de zetel en besmet met corona’ (1): zorginstelling wordt gesloten door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP).
‘Klachten tegen duurste rusthuis van Limburg’ (2).

Het zijn maar twee titels uit de media van de voorbije dagen”, zegt  Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Is het toeval dat het over commerciële instellingen in de bejaardensector gaat? Neen, wat mij betreft niet.

SERV geeft mij gelijk!

“De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) volgt mij met hun advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams Mensenrechteninstituut”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Heroverweeg de terugtrekking van Vlaanderen uit UNIA, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, voor klachten over discriminatie”, stelt de SERV. (1)

“Ik heb dat gezegd vanaf de bekendmaking van die intentie in het huidig Vlaams regeerakkoord”, aldus Ludwig Vandenhove.

Limburg één regio: logische beslissing!

De Vlaamse regering heeft eindelijk beslist over de regiovorming in Vlaanderen.
Het belangrijkste is dat Limburg één regio blijft. (1)

"De Vlaamse regering heeft de enige logische beslissing genomen: Limburg behouden als één regio", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"VOORUIT Limburg en ikzelf zijn tevreden.

Levenskunst

Het burgerlijk ongehoorzaam zijn, zeg maar voor de tweede keer puber zijn, is niet een houding die men aanneemt, in het ideale geval is het een integrale levenshouding, een manier om in het leven te staan, een levensstijl ook, en daar staan we niet veraf van levenskunst

“Satire moet kunnen in de politiek”

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove als reactie op een bijdrage op de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be, waarin hij vermeld wordt.

Humor, bijgevolg ook satire, behoort tot het levenDus moet het kunnen in de politiek.
In een democratie is politiek immers een afspiegeling van het dagelijks leven, of zou het dat alleszins moeten zijn”, aldus Ludwig Vandenhove.

Gezond fruit op school

“ ‘De ideale wereld’ in de strijd tegen lege brooddozen is iedere dag voldoende en gezond eten voor elk kind op school. Maar iedere dag voor elk kind een gezond stuk fruit op school zou al een flinke vooruitgang zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Pagina's