Motie wateroverlast Herk-De-Stad en Zoutleeuw

“Samen met collega Bruno Tobback heb ik een motie ingediend in het Vlaams parlement in verband met het niet erkennen van een aantal gemeenten en steden door het Vlaams Rampenfonds over de gevolgen van de wateroverlast en de overstromingen van juli 2021”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Het gaat onder andere over Herk-De-Stad en Zoutleeuw.

Straf dat de partijen, die lokaal veel lawaai maken over de benadeling van hun gemeente of stad, in het Vlaams parlement tegen deze motie stemmen.
Van inconsequentie gesproken!

Hieronder vindt u de motie en de tussenkomst van Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van woensdag 23 februari 2022. (1)

Tussenkomst Ludwig Vandenhove tijdens de plenaire vergadering van woensdag 23 februari 2022