Nood aan betere Vlaamse overheidsdata

De Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) pleiten in een gezamenlijk advies voor betere overheidsdata voor een sterk beleidsonderzoek en een goed bestuur.
Beide instanties roepen de Vlaamse regering op om steviger te investeren in de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. (1)

Op dinsdag 22 februari 2022 vond hierover een hoorzitting en een debat plaats in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement.
Ludwig Vandenhove voerde het woord namens VOORUIT
.

Wij zijn als VOORUIT heel blij met dit gezamenlijk advies", aldus Ludwig Vandenhove
"Het gebeurt niet vaak dat twee dergelijke belangrijke organen een gemeenschappelijk advies formuleren.
Het pleidooi voor meer toegankelijke overheidsdata kunnen wij als VOORUIT absoluut ondersteunen.
Dat geldt niet alleen voor Vlaanderen, maar evenzeer voor de andere beleidsniveaus. Hierbij denk ik onder andere aan de provincies en heel wat gemeenten en steden, die op dat vlak eveneens al heel wat inspanningen doen.

Het is een spijtige vaststelling dat Vlaanderen enerzijds wil investeren in onderzoek en innovatie, maar anderzijds ingewikkelde en onvoldoende transparante procedures heeft rond het ter beschikking stellen van gegevens. Want daarmee maken we het diezelfde onderzoekers in de praktijk moeilijk en doen we hen veel tijd verliezen met allerlei papierwerk, tijd, die ze heel wat zinvoller kunnen besteden.

De suggesties en vragen van de SERV en de VLIR kunnen leiden tot een beter bestuur, zeker als de koppeling zou gemaakt worden tussen beschikbare publieke data en de Vlaamse begroting. Zo zijn wij als VOORUIT-fractie al lang voorstander van een zogeheten welzijnsbegroting naar Nieuw-Zeelands model.
Dat komt neer op het benchmarken en publiek ontsluiten van maatschappelijk relevante indicatoren, waardoor de beschikbare middelen meer gericht en efficiënt kunnen besteed worden.

Als VOORUIT vinden wij tevens dat er moet ingegaan worden op de suggestie van de SERV en de VLIR door hen te betrekken bij de Werkgroep Leesbaarheid van de Begroting. De SERV zit daar al in, maar er moet ook plaats zijn voor de VLIR. En waarom Statistiek Vlaanderen daarbij niet inschakelen om te bekijken hoe we in het kader van de al besliste uitrol van een prestatiebegroting de terbeschikkingstelling van de beleidskredieten kunnen koppelen aan de maatschappelijke impact ervan.
Dat kan heel interessante combinaties opleveren in het kader van de aangekondigde spending reviews en kan vooral een beter datadriven beleid mogelijk maken.
Dit voorstel sluit aan met onze vraag namens VOORUIT-fractieleidster Hannelore Goeman in die Werkgroep om het debat rond de uitvoering van de begroting te versterken. Met andere woorden, het moet mogelijk zijn om meer debat te hebben over de uitvoeringscijfers als er een automatische koppeling zou kunnen zijn met beleidsdata.

Ik stelde één fundamentele vraag aan de sprekers: hoe kan een wetgevend en decretaal kader helpen om data meer en beter te kunnen gebruiken bij actuele beleidsvragen?
Hoe moet een ideaal toekomstig beleid er concreet uitzien volgens een bepaalde tijds as en welke financiële middelen moeten daarvoor uitgetrokken worden?

Nog veel werk te doen dus.
Ik heb niet langer dan vorige week nog in enkele commissies, onder andere de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement en de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn, gezegd dat Vlaanderen over meer accurate cijfers en data zou moeten beschikken.
Elk goed beleid start met een goede analyse. ”