februari 2022

Niet op antwoorden en nadenken…

“Het gebeurt niet vaak dat een minister antwoordt dat zij/hij het antwoord (nog) niet kent en dat zij/hij erover moet nadenken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Nochtans is dat wat ik vorige week woensdag 16 februari 2022 als antwoord kreeg van viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Wat gebeurt er met de beuken in de dreef naar Nieuwenhoven?

“Ik krijg heel wat ongeruste telefoons over de toestand van de bomen - lees beuken - in de dreef tussen de Hasseltsesteenweg en het provinciaal domein in Nieuwenhoven”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Wellicht heeft dat te maken dat heel wat Truienaren denken dat ik nog altijd bevoegd ben voor het provinciaal domein Nieuwenhoven, omdat dat in mijn vorig politiek leven -gedeputeerde provincie Limburg- zo was. Dat gebeurt wel meer.

Agentschap Justitie en Handhaving

Op dinsdag 15 februari 2022 vond in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie de bespreking en de stemming plaats van het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten naar aanleiding van de oprichting van het Agentschap Justitie en Handhaving.

Ludwig Vandenhove voerde het woord namens de VOORUIT-fractie.

Ludwig Vandenhove in nieuwsbrief vzw VILT

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove staat in de nieuwsbrief van maandag 21 februari 2022 van de vzw Vlaams infocentrum land- en tuinbouw .

Ludwig Vandenhove komt aan bod in de bijdrage ‘Nauwelijks inbreuken op de beheersovereenkomsten’.

Hieruit blijkt nog maar eens dat er over éénzelfde onderwerp een andere inhoud kan gebracht worden”, zegt Ludwig Vandenhove.

Dartstornooi: ‘volle bak’

Het 7de  Open dartstornooi van Ludwig Vandenhove op zondag 20 februari 2022 was een groot succes.
Het was ‘volle bak’ in het parochiaal centrum in Velm, Sint-Martinusstraat 2 (Velm-Sint-Truiden).

Veel volk, goede sfeer, een faire sportieve strijd en tevreden dartspeelsters en dartsspelers, wat wil je nog meer?”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Vermoedelijk heeft Corona ook wel iets te maken met het hoog aantal deelnemers: mensen snakken naar activiteiten, naar opnieuw naar buiten kunnen, opnieuw naar onder elkaar kunnen zijn.

Diertransport: dieronvriendelijk?

“Sterfte van dieren tijdens het transport is een gekend probleem”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het ergste is dat er in Vlaanderen zelfs niet echt exacte cijfers over bestaan.

Ik ondervroeg hierover viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand  Ben Weyts (N-VA) op aangeven van dierenrechtenorganisatie Animal Rights vzw tijdens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn op woensdag 16 februari 2022.

Loopt er nog iets goed?

Als ik elke dag de media lees, beluister of bekijk, heb ik de indruk dat er nauwelijks nog iets goed loopt in België.
Zijn wij echt een ‘failed state’? Of overdrijft de media?
Ik laat het aan iedereen over om zelf te antwoorden op die vragen.  

 

“Eén op de zes landbouwers leeft maatregelen natuurbeheer niet na”

Dat is de titel van een artikel in Het Belang van Limburg van vrijdag 18 februari 2022. (1)

Ik kan niet anders dan tot die conclusie komen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Andermaal hetzelfde probleem: te weinig opvolging, handhaving en controle.

De kritiek van de landbouwsector en zeker van de Boerenbond zal wel weer hetzelfde zijn: agribashing. De cijfers spreken nochtans voor zich.

Sint-Truidense ‘affaire carrousel’ draait door

“Na de affaire Veerle Heeren (CD&V), is er nu de affaire Jelle Engelbosch (N-VA) in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Audit Vlaanderen gaat over tot een forensische audit in verband met de aankoop van een stuk grond van de kerkfabriek in Velm door schepen Jelle Engelbosch. (1) (2)
Officieel is het grond om zijn geitjes op te plaatsen…

Nieuwsbrief nr. 124

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Meer middelen voor Limburgs onderwijs om taalachterstand weg te werken

Uit recente cijfers blijkt dat de Limburgse kleuters het slechtst scoren op de nieuwe taaltest, die algemeen wordt afgenomen in het Vlaamse kleuteronderwijs. (1)

Kan moeilijk anders”,  aldus Yves Vannijlen, provinciaal secretaris Algemene Centrale van de Openbare Diensten (ACOD) Onderwijs Limburg en Ludwig Vandenhove, Vlaams volksvertegenwoordiger VOORUIT.
“De structurele onderfinanciering van het Limburgs onderwijs is de oorzaak van die taalkloof.

7de Open dartstornooi Ludwig Vandenhove

Op zondag 20 februari 2022 gaat het 7de Open dartstornooi Ludwig Vandenhove door.

Locatie: parochiezaal Velm, Sint-Martinusstraat 2, 3806 Velm (Sint-Truiden).

Iedereen is van harte welkom”, zegt Ludwig Vandenhove. “Als speelster/speler, maar ook als toeschouwer en/of om iets te komen drinken.”

Waar hebben wezen dat verdiend?

Wat een onrechtvaardige toestand”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Als VOORUIT, en dan vooral via collega Hannes Anaf, hebben we deze asociale toestand al meerdere keren aangekaart in het Vlaams parlement. Ook diverse middenveldorganisaties -vakbonden, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (BGJG), etc.- hebben al vaak aangedrongen bij Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke om deze discriminatie ongedaan te maken. 

Pagina's