februari 2022

Nieuwsbrief nr. 122

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

PFAS en PFOS: het vervolg

Na de milieuproblemen van 3M in en rondom Zwijndrecht is er in Vlaanderen een globaal debat op gang gekomen rond de vervuiling met Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) en/of Perfluoroctaansulfonaten (PFOS).

Inwoners en betrokkenen uit regio’s waar er mogelijk PFAS en/of PFOS-vervuiling is, maken zich zorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “En terecht.

Medische controle in de fruitsector: voor iedereen gelijk

Uit cijfers blijkt dat er heel wat arbeidsongevallen zijn in de land -en tuinbouwsector. Bovendien zou het niet zo goed gesteld zijn met de opvolging van de werkomstandigheden en -omgevingen van vooral tijdelijke en/of buitenlandse arbeidskrachten.

“Dat geldt evenzeer voor de fruitsector in de regio Haspengouw”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Nochtans vallen zij onder dezelfde welzijnswetgeving als het ander - continue en/of Belgische - personeel.

Kien namiddag VOORUIT Sint-Truiden

VOORUIT Sint-Truiden organiseert op zondag 13 februari 2022  een kien namiddag in het parochiaal centrum Melveren, Melveren-Centrum 60.

Iedereen is welkom om te komen kienen, maar ook om gewoon eens langs te komen en/of iets te komen drinken”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Schade aan woningen door waterwinning: nog geen duidelijkheid

De omwonenden van de waterwinning in Rukkelingen-Loon (Heers) worden (nog altijd) geconfronteerd met de gevolgen ervan, onder andere aan hun huizen.

Ik heb hier al enkele keren Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir over ondervraagd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 1 februari 2022 heb ik dat opnieuw gedaan.

De mens een akkefietje

De ontnuchterende waarheid is dat de planeet aarde niet werkt op menselijke tijdschalen. De mens is een akkefietje in het aardse verhaal. (1) (2)

Koppel de Trud’Or cheques 2021 en 2022

Er is heel wat misgelopen in Sint-Truiden bij de verdeling van de Trud’Or cheques - consumptiebonnen - voor de bevolkingscategorieën, die daarvoor in aanmerking komen als gedeeltelijke compensatie voor de huisvuilbelasting. Nochtans gaat dat precies over die groep, die het financieel moeilijk heeft en die dat geld heel goed kan gebruiken, zeker in deze periode van hoge(re) inflatie.

VOORUIT Sint-Truiden pleit voor rolstoelvriendelijke picknicktafels

Collega VOORUIT-gemeenteraadslid Marleen Thijs heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 31 januari 2022 gepleit voor rolstoelvriendelijke picknicktafels in Sint-Truiden.

Het zou een goede combinatie zijn van een anders-validenbeleid en een toeristisch beleid”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Wij vinden als VOORUIT dat de stad Sint-Truiden als centrum van Haspengouw dat goede voorbeeld moet stellen.”

Het voorstel van Marleen Thijs is unaniem goedgekeurd. 

Hieronder vindt u het bijkomend agendapunt.

Plaatsen van lila vriendelijkheidsbanken

VOORUIT-gemeenteraadslid Ann Knaepen heeft tijdens de gemeenteraad van maandag 31 januari 2022 voorgesteld om een aantal zogeheten vriendelijkheidsbanken te plaatsen in diverse buurten en dorpen in Sint-Truiden.
De idee komt uit Turijn in Italië.

“Het zijn geen gewone banken”, zegt Ann Knaepen.
De bedoeling van het project is van die banken echte ontmoetingsplaatsen te maken, die uitnodigen tot gesprekken en rustpunten zijn, waar mensen van gedachten kunnen wisselen.

 

Pagina's