februari 2022

Stikstofproblematiek: eerlijk zijn tegen de landbouwers

“We moeten eerlijk zijn tegen de landbouwers over de stikstofproblematiek”, zei Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van dinsdag 15 februari 2022.

Strafmaten beter op elkaar afstemmen

"De strafmaten voor de diverse wetten en decreten zouden beter en logischer op elkaar moeten afgestemd worden", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

"Het zou het eenvoudiger maken voor de rechters, die recht moeten spreken en die de omvang van straffen moeten bepalen. En het zou vooral duidelijker zijn voor de burger.

Twijfelen

Aan mezelf twijfel ik wél, zeker als iets verkeerd loopt. Dat is best wel vermoeiend. Mensen denken vaak dat succes een rechte lijn naar boven is, maar dat is niet zo. Het is vallen en opstaan, telkens weer. Maar elke keer leer je.

Enkele rit De Lijn 25% duurder: schandalig!

Het goedkoopste ticket om een enkele rit te maken met De Lijn kost vanaf vrijdag 1 april 2022 2,5 euro in plaats van 2 euro. Of een prijsstijging met 25%. (1)

Handhaving dierenwelzijn beter coördineren

“Er is de laatste jaren al veel verbeterd op het vlak van de handhaving van het dierenwelzijn. Maar er kan nog veel gebeuren, vooral door een betere samenwerking tussen de verschillende diensten en instanties”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Achterpoort erfbelastingen sluiten

De krant Het Laatste Nieuws komt met een artikel over een serieuze achterpoort in de erfbelastingen. (1)

Die achterpoort moet zo snel mogelijk dicht”, zeggen VOORUIT en Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Waarover gaat het?
Voor gewone personen en gezinnen loopt de erfbelasting op onroerende goederen op tot 27%.
Wie een familiale vennootschap erft, komt er met een gunsttarief van 3% van af.

We zijn echt vertrokken!

Veel volk op de kien namiddag van VOORUIT Sint-Truiden op zondag 13 februari 2022 in het parochiaal centrum in Melveren, Melveren Centrum 60.

Ja, we zijn nu echt terug vertrokken bij VOORUIT Sint-Truiden. We merken het ook bij het enthousiasme tijdens de bestuursvergaderingen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Net zoals bij andere verenigingen -uiteindelijk is een politieke partij een vereniging- begint de werking echt te hernemen nu Corona hopelijk op de laatste benen loopt.

Belangenvermenging

Wat mag een burgemeester, schepen en/of gemeenteraadslid?
In welke mate kan zij/hij private aangelegenheden afhandelen met de eigen gemeente en/of aanverwante diensten of organisaties?

One-issuepartijen

Ik ben tegen álle one-issuepartijen, ook tegen een vrouwenpartij. Het democratische principe is dat je ook door de ogen van een ander moet kunnen kijken, niet dat dat je voortdurend roept: ‘ik, ik, ik’. Of: ‘ze pakken mijn pensioen af’, de mantra van een ouderenpartij. De samenleving gaat over meer dan pensioenen. 

Word lid van VOORUIT Sint-Truiden

“Word lid van VOORUIT Sint-Truiden.

Voor u is het een kleine stap, voor ons een hele steun”, zegt gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Over peuken en kauwgom

“Afval en allerlei zwerfvuil blijft een groot probleem, ook in steden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Maar er zijn specifieke vormen, die nog voor extra overlast bezorgen.

Nemen we nu sigarettenpeuken of kauwgom.
Het stadsbestuur van Sint-Truiden zou er goed aan doen om hiervoor een aantal gerichte acties te ondernemen en om ze regelmatig te herhalen.
In mijn periode als burgemeester is dat een aantal keren gebeurd.
Preventie werkt maar bij het regelmatig herhalen ervan.

Wooncrisis oplossen: private sector en overheid samen

Er zijn heel wat personen en gezinnen in Vlaanderen, die geen deftige woning hebben. Nochtans is een degelijke huisvesting een basisrecht.

Nieuwsbrief nr. 123

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

Pagina's