Ruimen van eendagskuikens moet ophouden

Wereldwijd worden volgens sommige bronnen elk jaar 6,5 miljard hanen om het leven gebracht, zodra ze geboren worden.
Waarom? Om louter economische redenen, mannelijke kuikens brengen minder op.

Duitsland heeft inmiddels deze praktijk al verboden sedert begin dit jaar. Bovendien gaan zij in 2024 nog een stap verder door te verplichten dat de kwekers een methode gebruiken, die het geslacht al voor de 7de dag kan vaststellen, want dan voelt het embryo nog geen pijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Ook in Frankrijk, waar er jaarlijks om en bij de 50 miljoen hanenkuikens afgemaakt worden, zullen de producenten moeten bewijzen dat ze werk maken van de nodige aanpassingen.

Hoever staan we in Vlaanderen met concrete maatregelen?

Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van woensdag 16 februari 2022.”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhoven en de antwoorden van minister Ben Weyts. (1)

  • Foto: Unsplash.com, Philip Brown.