Waar blijft het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2020-2025?

Decretaal is vastgelegd dat elke nieuwe Vlaamse regering bij het aantreden een nieuw Ouderenbeleidsplan moet opstellen.
Het plan voor de periode 2020-2025 is er nog altijd niet.

Slecht werk van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “We zijn immers ondertussen halfweg deze legislatuur.

De groep 65-plussers neemt steeds toe, we zitten nu al op bijna 1,4 miljoen Vlamingen of 1 op de 5 Vlamingen. (1)
In Limburg is in 2021 21,0% van de bevolking ouder dan 65 jaar. (2)

Er zou bijgevolg toenemende aandacht moeten zijn voor deze steeds groter wordende groep. Maar wat stellen we vast? Het uitblijven het Ouderenbeleidsplan wijst eerder op desinteresse en aangeven dat deze bevolkingscategorie niet belangrijk is.

De steeds toenemende groep van senioren verdient net meer aandacht in plaats van minder aandacht.
Nu gebeurt het omgekeerde.

Het Ouderenbeleidsplan moet beleidsoverschrijdend opgesteld worden. Er moet aandacht zijn voor de typische onderwerpen, zoals woonzorgcentra, gezondheid, welzijn en discriminatie, maar ook voor huisvesting, mobiliteit, vrije tijd, etc.   

Waar wachten de Vlaamse regering en coördinerend minister Wouter Beke op?”

  • Foto: Shutterstock.com.