Minister Bart Somers is akkoord met mij

Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de problematiek van de regiovorming in Limburg.

“Op mijn mondelinge vraag van dinsdag 25 januari 2022 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering heeft viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen heeft Bart Somers geantwoord dat hij ook hoopt op een snelle beslissing in dit dossier in het belang van Limburg.

Limburg heeft recht op duidelijkheid”, aldus Ludwig Vandenhove.

Ik blijf aandringen dat Limburg zou erkend worden als één regio in plaats van de opsplitsing in drie kunstmatige delen.

Het dossier van de Limburgse regiovorming is terecht gekomen op de stapel moeilijke beslissingen, die de Vlaamse regering maar steeds voor zich uitschuift. Denken we maar aan de stikstof problematiek en de bouwstop.
Limburg verdient beter!”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Bart Somers. (1)

Hieronder vindt u ook de reportage tijdens het avondjournaal van Televisie Limburg (TVL) van dinsdag 25 januari 2022. (2)