Nog een lange weg af te leggen

“Ik heb het over het overtuigen van de consument om meer eco, bio en fairtrade, kortom duurzame voeding, te kopen. De duurdere prijzen blijven echter een doorslaggevende rol spelen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Dat blijkt nog maar eens uit een grootschalig Belgisch-Brits onderzoek
Als het er echt op aankomt, blijft het de prijs, die bepaalt wat we kopen
. (1)

Ik begrijp dat perfect, maar dat mag ons niet tegenhouden om daar een maatschappelijk en politiek debat rond te voeren. Het komt altijd op hetzelfde neer: personen en gezinnen met een la(a)g(er) inkomen worden op dat vlak eveneens weer maar eens gediscrimineerd.
Ze hebben nauwelijks geld genoeg om voldoende eten te kopen, laat staan om gezond en duurzaam te eten. En met de hoge inflatie op dit ogenblik gaat het er niet op verbeteren.
Het matheuseffect - het rijker/beter worden van de rijken en het armer/slechter worden van de armen - speelt hier ten volle.

Het globaal maatschappelijk en politiek debat moet draaien rond twee elementen.
Enerzijds rond het meer en beter informeren en sensibiliseren van de consument in welke mate zij/hij kan bijdragen aan het klimaatprobleem via het consumentengedrag.
Anderzijds hoe we de personen en gezinnen, die het financieel moeilijk hebben, kunnen tegemoetkomen - binnen het armoedebeleid -  om zich een gezonder en klimaatvriendelijker eetgedrag te kunnen veroorloven.
Dat zal moeilijk zijn, maar dat mag ons echt niet tegenhouden van pogingen te (blijven) doen.

Een klimaatbeleid zal sociaal zijn of zal niet zijn.”