Waar gaat dit naartoe?

“Het aantal camera’s op het grondgebied van Sint-Truiden is stilaan om schrik van te krijgen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Je kan je niet meer bewegen in Sint-Truiden of je bent gefilmd.

Ik, en met mij een deel van de bevolking, voel er mij onveiliger door in plaats van veiliger. Daarenboven is de gevoeligheid van de schending van de privacy toegenomen bij de burgers met heel het coronagegeven.

Uit recente cijfers, bekendgemaakt tijdens een gemeenteraadscommissie van woensdag 21 april 2021, blijkt dat er inmiddels 64 vaste bewakingscamera’s op het grondgebied van Sint-Truiden staan.
Nu heeft het stadsbestuur plannen om nog eens 16 camera’s bij te plaatsen, hetgeen het totaal op 80 exemplaren brengt. Bovendien zullen de camera’s niet meer zelf aangekocht worden,  maar via een leasecontract geplaatst worden.
Kostprijs: nog eens 1 115 715 euro over 8 jaar, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse afbetaling van 139 464 euro.
Het kan niet op!

We hebben als VOORUIT altijd al heel wat vragen gehad rond dit camerabeleid,  maar met dit leasecontract met een private firma nog meer.
Hebben wij controle en vat op wat deze private firma met de beelden gaat doen?
Wij hadden die onzekerheid al met de aanpak tot nu toe en nu zeker.

Wie kan de beelden zien en gebruiken?
Is het systeem sluitend?
Hoe zit het met de privacy?
Hoelang blijven de beelden bewaard?
Etc.
Deze en vele andere vragen stellen wij ons met betrekking tot de private firma.

Vermits we nog niet eens zekerheid hebben hoe de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken nu omgaat met de beelden, herinner u onduidelijkheid rond de beelden van de transgender, gefilmd in een politiecel, zijn we dat zeker niet van een private firma. (1)

Hoe zit het trouwens met de resultaten van het onderzoek van het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (Comité P) met betrekking tot de behandeling van die transgender in de politiecel en de gemaakte en gelekte beelden?

Camera’s zouden in het beste geval een middel mogen zijn als onderdeel van een globaal veiligheidsbeleid. Maar in Sint-Truiden hebben wij meer en meer de indruk dat ze een doel op zich zijn en dat de stad en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken er grenzeloos in geloven.
Veiligheid blijft voor alles mensenwerk. Onze oproep is dan ook investeer meer in mensen in plaats van in camera’s en/of in allerlei technologische hulpmiddelen.

Ondanks mijn talrijke vragen gedurende jaren, is er nog nooit een echte analyse gemaakt over de kwantitatieve resultaten van camera’s op de veiligheidscijfers.
Laat staan dat er cijfers ter beschikking zijn ten opzichte van de periode dat er nog geen of minder camera’s waren.  Met andere woorden, vermindert de criminaliteit echt door het plaatsen van camera’s en/of worden er bepaalde misdrijven voorkomen?
In het beste geval krijg je een overzicht van zaken, die opgelost zijn dankzij camera’s en dat zal wel waar zijn, we hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Maar zo zaken of voorbeelden waren er vroeger eveneens, ook toen was er een zekere oplossingsgraad. Bovendien zouden daar, om echt inzicht te krijgen, de jaarlijkse investeringen moeten langs gelegd worden om te kunnen nagaan of er echt een verschil is.
Een rare vaststelling: elk beleidselement wordt tegenwoordig gekwantificeerd, zelfs mensenwerk, maar het echte effect van camera’s in vergelijking met de prijs en de resultaten niet.

Ik geloof dat camera’s tot op zekere hoogte misdaden kunnen helpen oplossen, maar dat ze misdrijven voorkomen, daarvan ben ik veel minder zeker. Nochtans blijft dat het ultieme argument voor voorstanders van camera’s.

Zou het niet tijd worden dat de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken en/of het stadsbestuur met zoveel camera’s de bevolking veel meer zou informeren en sensibiliseren waar en waarom ze overal gefilmd wordt in plaats van zich strikt tot het wettelijke te beperken?”

Hieronder vindt u de digitale kop van het artikel dat Het Belang van Limburg hieraan wijdt op vrijdag 28 januari 2022.
De link naar het artikel vindt u hier. (2)

  • Foto: Shutterstock.com.