Geen verlenging Vlaamse subsidies voor het Limburgs Kunstenoverleg (LKO)

Vlaanderen zal de subsidiëring van het LKO niet verderzetten na 2022.
Het LKO speelt een belangrijke regierol binnen de Limburgse kunstensector.

Dat heeft Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management geantwoord op een schriftelijke parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik vind het belangrijk dat LIKO een zekere regierol kan blijven spelen”, zegt Ludwig Vandenhove. “Het blijkt immers dat Limburg op basis van de diverse culturele decreten veel minder geld krijgt dan waar we eigenlijk recht op hebben.
Die achterstand moet eens ophouden!

Kunstencentrum Z33 heeft in de aanvraag voor de tienjarige werkingssubsidie deze opdracht structureel ingeschreven. Maar dan moet dat subsidiedossier wel nog goedgekeurd worden.

Wij moeten vanuit Limburg veel meer onze stem laten horen, middenveld en politiek samen, zodat we krijgen waar we recht op hebben, ook qua cultuur.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister-president Jan Jambon.