november 2021

Gemeente- of stadslijsten: geen goede zaak!

In heel wat gemeenten en zelfs (grotere) steden zijn er nu al plannen, zelfs concrete gesprekken, om met een gemeente- of stadslijst naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 te trekken. Het aangepaste Gemeentedecreet is daar niet vreemd aan met onder andere de afschaffing van de opkomstplicht en het gegeven dat de kandidaat met de meeste stemmen van de sterkste lijst mag beginnen met coalitiegesprekken.

Geen goede zaak voor de lokale democratie, waar nochtans net burgers nog het meest in geloven, nog minder ideologie in de (lokale) politiek en burgers, die nog meer zullen spreken over 'postjespakkerij'!

Neen, geen uitzendarbeid bij openbare besturen

VOORUIT Sint-Truiden verzet zich principieel tegen uitzendarbeid bij openbare besturen.

“Daarom hebben we tegen het agendapunt ‘het raamkader met betrekking tot uitzendarbeid of interimarbeid binnen het lokaal bestuur Sint-Truiden’ gestemd tijdens de gemeenteraad van maandag 29 november 2021”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Interimarbeid hoort niet thuis bij een overheid.

Subsidiereglement ontharden voortuin

Er zijn steeds meer personen en gezinnen, die hun voortuin verharden. Nochtans laten de voorschriften qua ruimtelijke ordening dat vaak niet toe. Bovendien is dat nefast voor het laten insijpelen van water bij bijvoorbeeld hevige regenval met wateroverlast tot gevolg.

De Vlaamse overheid probeert om alle mogelijke manieren de oppervlakte te ontharden in de strijd tegen de wateroverlast. Hetzelfde wordt ook gevraagd van de lokale besturen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Eindelijk nog eens een agendapunt goedgekeurd

“Eindelijk hebben we als VOORUIT nog eens een bijkomend agendapunt goedgekeurd gekregen tijdens de gemeenteraad van Sint-Truiden van maandag 29 november 2021”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Het gaat over de oproep om het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’ te onderschrijven.

Er is geld genoeg…

“Dat is mijn stelling als ik weer eens een discussie voer ‘aan den toog’ over bepaalde politieke dossiers waar te weinig aandacht, lees (zogezegd) te weinig geld, voor is”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Veldrijden op Bernissem (Sint-Truiden)

Op zondag 28 november 2021 organiseerde de Koninklijke Zuid-Limburgse Wielerclub (KZLWC) opnieuw veldritten voor diverse categorieën in het overstromingsgebied Bernissem op de hoek van Terbiest/Keelstraat langs de expresweg in Sint-Truiden.
De nadruk lag op de jeugd.

Het vrijheidsideaal

Het is bijna tragisch dat het vrijheidsideaal heeft geleid tot dit volstrekte weigeren van verantwoordelijkheid. Zonder dat deze mensen het beseffen, zetten ze de weldaden van de samenleving onder druk, verbranden ze de grond onder hun voeten als burgers, beschouwen ze samenleven niet langer als zorg dragen voor de ander, maar als een jungle waarin iedereen zijn zin mag doen.

VOORUIT stemt tegen vernieuwd Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in Europees parlement

Op dinsdag 23 november 2021 is in het Europees parlement gestemd over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).
Europarlementslid Kathleen Van Brempt stemde tegen namens VOORUIT.

Niet vooruitkijken!

“Dat vind ik van de visie, of precies het gebrek eraan, van Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits over het Vlaamse landbouwbeleid”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 113

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

De Vlaamse begroting: en het Rekenhof?

Op dinsdag 23 november 2021 vond de bespreking plaats van het ‘Verslag van het Rekenhof over het onderzoek van de Vlaamse begroting voor 2022’ (1) in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement.

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

En toen werd het stil…

Na de overstromingen in Wallonië is de N-VA enkele keren met voorstellen gekomen, groots aangekondigd, om een zogeheten Vlaams crisiscentrum op te richten.

Onzin noem ik dat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Hebben zowel Covid19, als de overstromingen in Wallonië niet bewezen dat er net meer federale coördinatie, mensen en middelen nodig zijn?

Voor wanneer een transversaal plattelandsbeleid?

Bij de bespreking van de Vlaamse begroting 2022 heeft Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir nog maar eens aangekondigd dat er een nieuw ‘Vlaams Transversaal Plattelandsbeleidsplan’ komt.

Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove deed een tussenkomst namens VOORUIT.

Pagina's