En toen werd het stil…

Na de overstromingen in Wallonië is de N-VA enkele keren met voorstellen gekomen, groots aangekondigd, om een zogeheten Vlaams crisiscentrum op te richten.

Onzin noem ik dat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
Hebben zowel Covid19, als de overstromingen in Wallonië niet bewezen dat er net meer federale coördinatie, mensen en middelen nodig zijn?

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Minister-president Jan Jambon, nochtans N-VA’er.
Buiten een omschrijving van de wettelijke mogelijkheden lees ik weinig concrete voorstellen.
Gelukkig maar vanuit mijn standpunt bekeken, maar eveneens het bewijs dat hun verklaringen eerder dienen als louter oppositie voeren en politieke retoriek.

Ik had eerst een mondelinge vraag ingediend, maar die werd geweigerd.
Typisch voor het Vlaams parlement, echte politieke debatten vermijden.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van de minister-president Jan Jambon.