november 2021

En maar (af)wachten…

“Het is met de stikstofproblematiek hetzelfde als met de klimaatdiscussie als het over de landbouw gaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De echte noodzakelijke beslissingen worden steeds maar uitgesteld en vooruitgeschoven.”

Dat is weer maar eens gebleken naar aanleiding van een aantal parlementaire vragen met betrekking tot de Vlaamse stikstofproblematiek in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 10 november 2021.

Cartoonexpo Amnesty International

Tot woensdag 24 november 2021 loopt in Het Huis van de Mens in Sint-Truiden, Kazernestraat 10, een tentoonstelling met cartoons rond Amnesty International.

Ik ging langs bij de officiële opening op woensdagavond 10 november 2021”, zegt Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 111

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Prijzen woonzorgcentra beter controleren

“Wij willen als VOORUIT dat er strengere controles gebeuren op de huurprijzen in Vlaamse woonzorgcentra.
Het gaat hierbij (vooral) om de commerciële sector” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is al erg genoeg dat er zoveel commerciële woonzorgcentra bestaan in Vlaanderen, laat staan dat er dan nog eens exuberante huurprijzen gevraagd worden.

Vlaams dierenwelzijnsbeleid loopt goed

“Als het goed is, moet dat ook gezegd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Je kan altijd kritiek hebben, maar het Vlaams dierenwelzijnsbeleid loopt goed.

Ik stemde daarom voor de begroting en het programmadecreet 2022 in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement op woensdag 10 november 2021.

Ik stelde wel een aantal vragen en deed een aantal suggesties:

Red het klimaat

Het Vlaams klimaatplan voor de landbouw is gerommel in de marge. We moeten de schaalvergroting en industrialisering van de landbouw een halt toeroepen en serieus nadenken over het afbouwen van het aantal varkens en koeien.

 

Hoe solidair is de Belg?

Het is de rode draad doorheen deze barometer: de meerderheid van de Belgen wil een overheid die reguleert en eerlijk herverdeelt.

En de landbouw binnen het Vlaams klimaatplan?

“Wordt de landbouw teveel ‘gespaard’ in het Vlaams klimaatplan? Voor mij wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die in het Vlaams parlement deel uitmaakt van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

De landbouw is één van de sectoren, die zorgt voor veel CO2-uitstoot. Bijgevolg  moet er permanent gekeken worden wat er kan gebeuren op het vlak van de vermindering van die CO2-uitstoot.

Maak samen met VOORUIT het verschil!

“Het is altijd mijn ambitie geweest  om de politiek dichter bij de mensen te brengen en omgekeerd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Alle vormen van inspraak en participatie zijn bijgevolg voor mij een goede zaak.”

Klimaatplan Vlaamse regering: te weinig en te laat!

“In feite is het beschamend dat de Vlaamse regering er pas vorige week in geslaagd is een akkoord te bereiken over een zogenaamd klimaatplan, terwijl de 26ste Conference of the Parties on Climate Change (COP26) in Glasgow (Schotland) al aan de gang was.

Als we al kunnen spreken over een klimaatakkoord dat N-VA, CD&V en Open Vld afgesloten hebben”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Genieten van Banksy

“Sonja en ik zijn enkele dagen op familiebezoek geweest bij haar neefje Koen in Parma (Italië) tijdens de Allerheiligendagen.
Parma is op dit ogenblik culturele hoofdstad van Italië en in dat kader loopt er een tentoonstelling met de meest bekende werken van Banksy.

Een buitenkans!”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Alles uitverkocht…

“Daar komt het op neer als je ziet wat de CD&V in Sint-Truiden als meerderheidspartij nog overhoudt qua mandaten na drie jaar bestuur in deze legislatuur van zes jaar van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Verdwenen mensen

Hoe aandoenlijk, deze trouw aan een voorbije wereld en verdwenen mensen. Ik begreep zijn gevoel. Op een dag zijn de ouderen er niet meer. En dan heb je het jammer genoeg maar te doen met je tijdgenoten.

Pagina's