november 2021

Bodemkwaliteit is belangrijk voor de landbouw

De bodemkwaliteit is belangrijk voor de landbouw. Bovendien kan die kwaliteit een rol spelen in het beleid tegen CO2.

De Europese Unie (EU) heeft er een heel beleid rond uitgewerkt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik ondervroeg Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits op woensdag 17 november 2021 in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid hoe Vlaanderen denkt in te spelen op deze Europese plannen.

Begroting 2022 Justitie en Handhaving

Op dinsdag 16 november 2021 vond de bespreking plaats van de Beleids-en begrotingstoelichting (BBT) Justitie en Handhaving in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams parlement.

Na de toelichting van Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir deed Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove een tussenkomst en stelde hij een aantal vragen.

Voor een ander kapitalisme

Kapitalisme of geen kapitalisme? Groei of geen groei? En wat met kernenergie? Kunnen we hierover debatteren zonder in zwart-witdenken te vervallenmaar door nog harder te werken aan een model op maat van de planeet om, zoals Bruno Latour schrijft, een catastrofale ramp te vermijden

Domein Speelhof: onderhoud graag!

“De pomp, die het water van de bron in de slotgracht stuwt op het domein Speelhof (Sint-Truiden), is al weken buiten werking.
Zowel regelmatige bezoekers, als ikzelf hebben dit euvel al diverse malen gemeld aan de diensten van de stad Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Wat nog allemaal?

De federale regering heeft een nieuw Verkeersveiligheidsplan uitgewerkt met 32 concrete maatregelen.
Hierbij zullen ‘nieuwe, geavanceerde technologieën’ een centrale rol spelen.

Zo zullen slimme camera’s - Automatic Number Plate Recognition/Automatische Nummer Plaatherkenning (ANPR)- ingezet worden om het Global System for Mobile communications) (GSM)-gebruik achter het stuur te controleren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Vlaamse Brede Heroverweging (VBH)

“De Vlaamse regering heeft een nieuw ‘speeltje’ gevonden: de Vlaamse Brede Heroverweging (VBH)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

De VBH wil de diverse uitgavenposten van de Vlaamse begroting doorlichten en kritisch bekijken.
De bedoeling is om de publieke financiën efficiënter en effectiever te maken
.

De vijand

De vijand was niet de tegenpartij, niet de andere kant van het politieke spectrum, maar de focus lag op de realiteit zelve die men guerrillagewijs moest bekampen tot zij zich overgaf. Feiten, waarheid, gevoelens, meningen moesten op een hoop belanden en het onderscheid deed er niet meer toe, tot de werkelijkheid een kopie van het internet werd, een wasteland van lawaai en lukrake verzinsels.

Otters in Vlaanderen

“De otter is duidelijk bezig aan een opmars in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Het is de bevestiging dat het -soms- de goede richting uitgaat met de natuur.

En maar (af)wachten…

“Het is met de stikstofproblematiek hetzelfde als met de klimaatdiscussie als het over de landbouw gaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“De echte noodzakelijke beslissingen worden steeds maar uitgesteld en vooruitgeschoven.”

Dat is weer maar eens gebleken naar aanleiding van een aantal parlementaire vragen met betrekking tot de Vlaamse stikstofproblematiek in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 10 november 2021.

Cartoonexpo Amnesty International

Tot woensdag 24 november 2021 loopt in Het Huis van de Mens in Sint-Truiden, Kazernestraat 10, een tentoonstelling met cartoons rond Amnesty International.

Ik ging langs bij de officiële opening op woensdagavond 10 november 2021”, zegt Ludwig Vandenhove.

Nieuwsbrief nr. 111

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

 

Tags:

Prijzen woonzorgcentra beter controleren

“Wij willen als VOORUIT dat er strengere controles gebeuren op de huurprijzen in Vlaamse woonzorgcentra.
Het gaat hierbij (vooral) om de commerciële sector” (1), zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Het is al erg genoeg dat er zoveel commerciële woonzorgcentra bestaan in Vlaanderen, laat staan dat er dan nog eens exuberante huurprijzen gevraagd worden.

Vlaams dierenwelzijnsbeleid loopt goed

“Als het goed is, moet dat ook gezegd worden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Je kan altijd kritiek hebben, maar het Vlaams dierenwelzijnsbeleid loopt goed.

Ik stemde daarom voor de begroting en het programmadecreet 2022 in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement op woensdag 10 november 2021.

Ik stelde wel een aantal vragen en deed een aantal suggesties:

Pagina's