november 2021

Red het klimaat

Het Vlaams klimaatplan voor de landbouw is gerommel in de marge. We moeten de schaalvergroting en industrialisering van de landbouw een halt toeroepen en serieus nadenken over het afbouwen van het aantal varkens en koeien.

 

Hoe solidair is de Belg?

Het is de rode draad doorheen deze barometer: de meerderheid van de Belgen wil een overheid die reguleert en eerlijk herverdeelt.

En de landbouw binnen het Vlaams klimaatplan?

“Wordt de landbouw teveel ‘gespaard’ in het Vlaams klimaatplan? Voor mij wel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die in het Vlaams parlement deel uitmaakt van de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

De landbouw is één van de sectoren, die zorgt voor veel CO2-uitstoot. Bijgevolg  moet er permanent gekeken worden wat er kan gebeuren op het vlak van de vermindering van die CO2-uitstoot.

Maak samen met VOORUIT het verschil!

“Het is altijd mijn ambitie geweest  om de politiek dichter bij de mensen te brengen en omgekeerd”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Alle vormen van inspraak en participatie zijn bijgevolg voor mij een goede zaak.”

Klimaatplan Vlaamse regering: te weinig en te laat!

“In feite is het beschamend dat de Vlaamse regering er pas vorige week in geslaagd is een akkoord te bereiken over een zogenaamd klimaatplan, terwijl de 26ste Conference of the Parties on Climate Change (COP26) in Glasgow (Schotland) al aan de gang was.

Als we al kunnen spreken over een klimaatakkoord dat N-VA, CD&V en Open Vld afgesloten hebben”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Genieten van Banksy

“Sonja en ik zijn enkele dagen op familiebezoek geweest bij haar neefje Koen in Parma (Italië) tijdens de Allerheiligendagen.
Parma is op dit ogenblik culturele hoofdstad van Italië en in dat kader loopt er een tentoonstelling met de meest bekende werken van Banksy.

Een buitenkans!”, zegt Ludwig Vandenhove.

Tags:

Alles uitverkocht…

“Daar komt het op neer als je ziet wat de CD&V in Sint-Truiden als meerderheidspartij nog overhoudt qua mandaten na drie jaar bestuur in deze legislatuur van zes jaar van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Verdwenen mensen

Hoe aandoenlijk, deze trouw aan een voorbije wereld en verdwenen mensen. Ik begreep zijn gevoel. Op een dag zijn de ouderen er niet meer. En dan heb je het jammer genoeg maar te doen met je tijdgenoten.

PFOS vervuiling bij Tenneco Automotive? Het vervolg

De pers gaat verder op de mogelijke vervuiling bij het Truiens bedrijf Tenneco Automotive. (1) (2)

“Ik had niet anders verwacht”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Ik voorspel dat de komende tijd er regelmatig vergelijkbare bijdragen gaan volgen over andere ondernemingen op diverse plaatsen in Vlaanderen.

Wat met ‘grensoverschrijdende’ omgevingsvergunningen?

Overlast van bepaalde activiteiten stopt niet aan de lands- en/of gewestgrenzen.

Deze dossiers en vergunningen moeten, onder bepaalde voorwaarden, voor advies worden voorgelegd aan de betrokken lidstaat of het betrokken gewest. Bovendien moeten de belanghebbende inwoners kunnen deelnemen aan het georganiseerde openbare onderzoek.

Nieuwsbrief nr. 110

De volgende nieuwsbrief van Ludwig Vandenhove is verstuurd.

U kan hem hieronder lezen.

Tags:

PFOS vervuiling bij Tenneco Automotive?

De krant ‘Het Belang van Limburg’ schenkt uitgebreid aandacht aan de Perfluoroctaansulfonaten (PFOS) vervuiling, die veroorzaakt zou worden door schokdemperproducent Tenneco Automotive in Sint-Truiden. (1)

“Ik heb de dossiers inmiddels opgevraagd”, zegt Ludwig Vandenhove, die zowel in zijn functie als voormalig burgemeester, als in zijn functie als Limburgs gedeputeerde mee bij de milieuvergunningsaanvra(a)g(en), nu omgevingsvergunning(en), betrokken was.

Zijn er te weinig dierenartsen?

“Zonder dierenartsen, geen gezonde dieren”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Voldoende kwalitatief opgeleide dierenartsen zijn nochtans belangrijk voor een goed dierenwelzijnsbeleid.

Er zijn voldoende jongeren, die starten met de opleiding Diergeneeskunde, maar de slaagpercentages liggen eerder aan de lage kant. Zo komt de kwaliteit en de internationale erkenning van de opleiding in het gedrang.

Pagina's