VOORUIT stemt tegen vernieuwd Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) in Europees parlement

Op dinsdag 23 november 2021 is in het Europees parlement gestemd over een nieuw Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).
Europarlementslid Kathleen Van Brempt stemde tegen namens VOORUIT.

“Een aantal leden van de sociaaldemocratische fractie stemden voor of onthielden zich bij de stemming.
Er zitten ongetwijfeld positieve punten in het plan, zoals sociale elementen en verstrengingen inzake klimaat en leefmilieu. Maar het is niet genoeg om een echte transitie van de landbouw mogelijk te maken”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, die het thema landbouw opvolgt voor VOORUIT in het Vlaams parlement.

“Wil de Europese Unie (EU) de vooropgestelde Green Deal realiseren, zullen er eveneens en misschien vooral op landbouwgebied grotere verschuivingen moeten gebeuren.
Landbouw gaat nog steeds over 1/3de van de Europese begroting. Dus we kunnen de EU maar een andere groenere, meer klimaat neutrale richting doen uitgaan als het landbouwbeleid mee wil.”

“Ik ben voorstander van een groot budget voor landbouw”, zegt Kathleen Van Brempt, “maar dan moet dat geld worden gebruikt om een echte transitie mogelijk te maken.
Ik ben voor een landbouwbudget dat ingezet wordt voor eigen voedselproductie.” (1)

“In tegenstelling tot de voorgaande jaren krijgen de lidstaten en de regio’s, zoals Vlaanderen, zelf meer ruimte om dit Europese landbouwbeleid in te vullen”, aldus Ludwig Vandenhove. “Maar ik heb daar niet al teveel vertrouwen in.
Dat blijkt uit de antwoorden op de talrijke vragen, die ik hieromtrent al gesteld heb aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw Hilde Crevits in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van het Vlaams parlement. Bovendien blijft de lead voor het opstellen van het eigen Vlaams document bij de administratie van Landbouw in plaats van een evenwichtige benadering vanuit Landbouw samen met Klimaat, Leefmilieu en Natuur.
De positie van de landbouwlobby -lees de Boerenbond (BB)- in de administratie van Landbouw is daar natuurlijk niet vreemd aan.

Het Europees landbouwbeleid gaat ons allemaal aan, producenten en consumenten: voor onze voedselsoevereiniteit, voor onze voedselonafhankelijkheid, voor ons leefmilieu, voor ons klimaat, voor onze biodiversiteit.
Het meest recente Intergovernmental Panel on Climate Change  (IPCC)-rapport en de Conference of the Parties on Climate Change (COP)26 in Glasgow hebben nog maar eens bevestigd dat klimaat de komende jaren zou moeten vooropstaan bij bepaalde beslissingen, ook en misschien zeker inzake landbouw. (2)
Dit nieuwe GLB voldoet daar geenszins aan.”  

  • Foto: Shutterstock.com.