Subsidiereglement ontharden voortuin

Er zijn steeds meer personen en gezinnen, die hun voortuin verharden. Nochtans laten de voorschriften qua ruimtelijke ordening dat vaak niet toe. Bovendien is dat nefast voor het laten insijpelen van water bij bijvoorbeeld hevige regenval met wateroverlast tot gevolg.

De Vlaamse overheid probeert om alle mogelijke manieren de oppervlakte te ontharden in de strijd tegen de wateroverlast. Hetzelfde wordt ook gevraagd van de lokale besturen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Daarom heeft VOORUIT via fractieleider Gert Stas een bijkomend agendapunt ingediend voor de gemeenteraad van maandag 29 oktober 2021’subsidierglement ontharden voortuin’.
De bedoeling is om personen en gezinnen te motiveren om hun voortuinen te ontharden en te vergroenen. Met andere woorden, een stimuleringsbeleid gecombineerd met handhaving op eigendommen, waar er zware inbreuken zijn tegen de ruimtelijke ordening.

De CD&V-Open Vld-N-VA had geen oren naar ons voorstel. Maar nog erger, er is eveneens geen enkele vorm van handhaving tegen (zware) overtreders. Zo komen we nooit tot een gewijzigd beleid van minder verharding.”

Hieronder vindt u het bijkomend agendapunt.