Belangenvermenging en/of grondspeculatie schepen Jelle Engelbosch?

Gisteren, dinsdag 14 september 2021, heeft de lokale nieuwswebsite Trudocs het nieuws uitgebracht dat schepen Jelle Engelbosch (N-VA) in de deelgemeente Velm (Sint-Truiden) een stuk grond -woonuitbreidingsgebied - heeft gekocht van de kerkfabriek. (1)

Niets mis mee, tenzij er natuurlijk belangvermenging in het spel is tussen zijn schepenfunctie en zijn private belangen en/of er sprake is van grondspeculatie”, zegt VOORUIT-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Vooral de landbouwers in Velm zijn niet erg tevreden met deze aankoop, dat is gebleken tijdens een hoorzitting op donderdag 9 september 2021 in Velm”, aldus Ludwig Vandenhove.
Het standpunt van de lokale landbouwers is “dat er al zo weinig landbouwgrond is in de deelgemeente”.
Vanuit mijn functie als Vlaams volksvertegenwoordiger in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid weet ik dat het tekort aan landbouwgrond geen lokaal, maar zelfs een Vlaams probleem is.

Woonuitbreidingsgebieden zijn reservezones om eventuele bijkomende woningen te voorzien als het nodig is. Landbouwgrond kan bijgevolg bouwgrond worden. Of om het nog duidelijker te zeggen: landbouwgrond, die omgezet wordt in bouwgrond kan goedkoop gekocht worden en opnieuw duur(der) verkocht worden.

Wij gaan met VOORUIT alle betrokken documenten over deze aangelegenheid opvragen en grondig bekijken.
Indien er onduidelijkheden zijn naar de aspecten ‘belangenvermenging’ en/of ‘grondspeculatie’ zullen wij ons hieromtrent wenden tot de Gouverneur en de Vlaamse Administratie Binnenlands Bestuur (ABB) om formeel klacht(en) neer te leggen.
De bevolking heeft recht op duidelijkheid en openheid. Voor schepen Jelle Engelbosch is het trouwens zelf ook beter, althans indien er niets verkeerd is.

Dit voorval bevestigt weer maar eens dat er op Vlaams niveau striktere regels zouden moeten uitgevaardigd worden voor lokale politici als het gaat over elementen qua ruimtelijke ordening.
Voorkennis komt dan snel om de hoek kijken. Ik heb daar trouwens op Vlaams niveau al parlementaire vragen over gesteld in de periode dat schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch zelf nog een immobiliënkantoor had en ondertussen actief was in de sociale bouwmaatschappij Nieuw Sint-Truiden-nog steeds- en in het sociaal verhuurkantoor ‘Land van Loon’.

Weer niet goed voor het imago van de stad Sint-Truiden, wordt ongetwijfeld vervolgd!

Hieronder vindt u de bijdrage, die de lokale nieuwswebsite www.trudocs.be aan dit onderwerp wijdt. (2)

  • Foto: Trudocs.be.