Fractiedagen VOORUIT

“Op zondag 12 en maandag 13 september 2021 was ik aan zee. Neen, niet met verlof, wel op de fractiedagen van VOORUIT.
Ze vonden nog eens plaats in vakantiecentrum De Barkentijn vzw in Nieuwpoort, Albert I Laan 126”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Elke politieke partij organiseert voor of bij aanvang van het werkjaar zogeheten fractiedagen.
De bedoeling is de parlementaire prioriteiten vast te leggen voor het komende politieke seizoen en de werking in de diverse parlementen op elkaar af te stemmen.

“Het was traditie dat de SP en de sp.a, nu VOORUIT, hun jaarlijkse fractiedagen daar organiseerden”, aldus Ludwig Vandenhove.
“De laatste jaren was die gewoonte wat doorbroken en werden ‘de fractiedagen’ soms zelfs beperkt tot één dag.

Voorzitter Conner Rousseau heeft nu opnieuw aangeknoopt met die traditie.
Vermits zijn vader Jo jaren algemeen directeur was van De Barkentijn heeft hij er een speciale binding mee.

  

De hoeveelste fractiedagen zouden het zijn, die ik nu meemaak?
Het moeten er stilaan 20 of meer zijn, vermits ik op donderdag 2 december 1999 voor het eerst parlementair werd. En de hoeveelste dan in De Barkentijn?
De hoeveelste partijvoorzitter ben ik inmiddels al aan het dienen? Begonnen met Karel Van Miert, nu met Conner Rousseau.

Het was voor mij wat ‘thuiskomen’.
Natuurlijk met de doorgedreven verjonging, die Conner doorvoert, waren er heel wat jonge medewerkers, die ik (nog) niet ken en die mij niet (meer) kennen.
Dat is nu éénmaal de evolutie als je jong in de politiek begint en lang blijft meedraaien.

Toen ik toekwam, zei ik tegen federaal vice-eersteminister en minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke “gelukkig heeft Conner u er opnieuw bijgehaald, nu ben ik niet meer de oudste.”

Alles gaat voorbij en alles komt terug...

Ja, in Nieuwpoort staat het kunstwerk van Jan Fabre nog." (1)

  • (1)’Singel haalt Jan Fabre van dak’, De Standaard, vrijdag 10 september 2021, pagina 1.
     
  • Zie onder andere ook ‘”VOORUIT”, de socialistische beweging’ van donderdag 10 september 2020 op deze website.
     
  • Foto’s: Eigen foto’s.