Waterschildpadden

Er worden de laatste tijd meer en meer waterschildpadden gevonden, zelfs in die mate dat natuurhulpcentra ze niet meer opgevangen krijgen. Bovendien gaat het om invasieve soorten, exoten. Het gevolg is dat de dieren in toenemende mate geëuthanaseerd moeten worden. (1)

Wateroverlast kan een reden zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove. “Bijvoorbeeld omdat ze door hevige regenval in bepaalde periodes en gebieden mee gespoeld worden en op andere plaatsen terechtkomen. Maar meestal worden kleine waterschilpadjes aangekocht als huisdieren voor kinderen, en als ze dan groot zijn, moeten ze weg en worden ze gewoon uitgezet.

Ik stelde er een schriftelijke vraag over aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts.

Het antwoord is nog al ontgoochelend.
Een probleem voor de natuurhulpcentra is blijkbaar geen probleem voor de Vlaamse minister van Dierenwelzijn.
Goed om te onthouden!”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag van Ludwig Vandenhove en het antwoord van minister Ben Weyts.