Te strenge antibioticawet?

Momenteel buigt het Europees parlement zich over een strengere wetgeving rond het gebruik van medicijnen voor mensen en dieren. (1)(2)

“Door een aantal miscommunicaties in de pers komt het over alsof dierenartsen niet meer over voldoende middelen zouden kunnen gaan beschikken om dieren, in het bijzonder huisdieren of gezelschapsdieren, te verzorgen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Een verkeerde, alleszins onvolledige voorstelling van zaken.

Teveel gebruik van antibiotica is slecht voor mens en dier. Maar als het echt nodig is, moet er antibiotica zijn voor mens en dier.
In België is het gebruik van antibiotica al met 40% gedaald ten opzichte van 2011.

Wat is de echte situatie?
Er zijn voorstellen om een strenger kader voor het gebruik van antibiotica in te voeren, omdat er zoveel - teveel - producten gebruikt worden in de veeteelt, zodat bacteriën reistent worden. Dat kan ook problematisch voor de mens zijn
.
De mogelijke aanpassing van de wetgeving heeft eerder te maken met het massaal gebruik van antibiotica binnen de intensieve veeteelt, niet met het gebruik van antibiotica bij een gemiddeld huisdier of gezelschapsdier, bijvoorbeeld een hond of een kat.

Het gaat niet om een dieronvriendelijk voorstel, het is net de reden waarom het er komt - de intensieve veeteelt -, die dieronvriendelijk is.
Een Europese aanpak is nodig, want resistente bacteriën kennen geen landsgrenzen.

In het Europees parlement ligt nu een lijst voor met een aantal antibiotica, die opgemaakt is door de Europese Commissie.
De Groenen hadden een motie ingediend om die lijst strenger te maken. Ook VOORUIT heeft deze motie gesteund.
Het voorstel heeft het niet gehaald.
Het Europees parlement kan zelf niets wijzigen aan die lijst, enkel de Europese Commissie.

Dus is er geen probleem voor ‘onze huisdieren of gezelschapsdieren’.
Het gaat eerder over het afbouwen van de intensieve veeteelt.

Nog maar eens een voorbeeld van miscommunicatie of fake news.”