Hervorming subsidies voor erfgoed

Naar aanleiding van Open Monumentendag (OMD) kondigde Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele wijzigingen aan in het subsidiesysteem voor erfgoed. (1)
Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove ondervroeg de minister hierover op donderdag 1 oktober 2020 in de Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed.

Mijn visie blijft: minder, maar sneller en beter beschermen. Duidelijke keuzes maken dus en sneller duidelijkheid verschaffen aan de eigenaars, private en/of openbare”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Het valt in de praktijk af te wachten in hoeverre de nieuwe reglementering, waar nog heel wat onduidelijkheden rond zijn, hieraan tegemoetkomt. Bovendien is de informatieverstrekking hierrond belangrijk, zeker als de evaluatie van de lijst van beschermde gebouwen gelijkstaat aan een vermindering van beschermde gebouwen en/of als bepaalde restauratiepremies niet meer zouden uitbetaald worden, omdat ‘de redelijke termijn’ overschreden is.
Er zouden thematische keuzes gemaakt gaan worden via een nieuw financieringsmodel: hoe zal dat eruit zien en binnen welke timing zal dat ingaan?
De nadruk zou liggen op onderhoud: hoe ziet dat qua besluiten, financiering, timing en uitvoering?

Nog heel wat onduidelijkheden en vragen dus.”

Hieronder vindt u de vraag en het antwoord. (2)