Digitalisering niet zaligmakend

“Ik ben blij dat uit het Limburgonderzoek van Het Belang van Limburg en de Universiteit Hasselt blijkt ‘Limburger lust digitalisering gemeentediensten niet’ (1)”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn stelling is dat elke openbare dienst, van welk bestuursniveau dan ook, altijd een dubbele service - traditioneel en digitaal - zou moeten blijven aanbieden.
Het onderzoek bevestigt mijn standpunt.
Voor mij is dat een basisrecht van elke inwoner, elke belastingbetaler.

Digitalisering en automatisering worden vaak voorgesteld als een beleidsdaad, maar in feite gebeurt het als een besparing. Ook deze stelling wordt bevestigd in het Limburgonderzoek.
Net zoals nu Corona zal aangewend worden als argument om de fysieke dienstverlening af te bouwen.

De administratie, de ambtenarij moeten ten dienste van de burger staan, daarom betaalt zij/hij belastingen.
Dat is de essentie van de overheid en van de politiek, alleen wordt dat te vaak uit het oog verloren.”