Verharding voortuinen: dringend een beleid nodig

“We stellen vast dat er steeds meer voortuinen verhard worden en dat is geen goede zaak om het toenemend klimaat- en droogteprobleem aan te pakken”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Uiteraard respecteer ik de vrijheid dat burgers zelf kunnen kiezen hoe ze hun (voor)tuinen inrichten. Ik begrijp ook dat verharding heel wat minder onderhoud vergt. De klimaatrealiteit is echter wat ze is.

Naast de eigen verantwoordelijkheid van de burger, waarop hier terecht een beroep gedaan wordt, is er vooral werk aan de winkel voor gemeenten, zoals Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir aangeeft in haar antwoord op mijn schriftelijke vraag. Weer het gebrek aan handhaving dus. Uiteraard eerst sensibiliseren.

Maar ik vind dat Vlaanderen ter zake het voorbeeld moet geven met een gewestelijke verordening.
Het zal gemeenten sterk ondersteunen om hun beleid bij te sturen.“

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord.
  • Foto: Facebook. filmpje Wim Veraghtert over verharding.