Buiten Sint-Truiden

Paars/Groen: JA!

Gaan we naar een paars/groene federale regering?
Voor mij geen probleem.

Ik behoor tot de minderheid van de nog actieve politici, die de vorige paarse federale regeringen meegemaakt hebben.

Er zijn nu heel wat twijfels of paars haalbaar is.

Netwerkmoment BBL en Natuurpunt

Netwerkmoment BBL en Natuurpunt

Op maandag 4 november 2019 was er een netwerkmoment van de vzw Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de vzw Natuurpunt.

“Interessant”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"Samen met een aantal collega’s uit het parlement hebben we er kennis kunnen maken met medewerkers van beide organisaties."

Wil N-VA wel in een federale regering?

Dat is de hamvraag in de huidige moeilijke politieke situatie.
Mijn antwoord is NEEN.

De nagel op de kop!

Voetbal Vlaanderen zet te weinig het welzijn van jonge spelers centraal.
Dat vinden 14 Gentse voetbalclubs in een open brief.

"Ik kan mij volledig vinden in de inhoud van die brief", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Vlaams Belang en Facebook: een natuurlijk huwelijk

“Ik ben niet verbaasd dat Vlaams Belang veel geld blijft investeren in facebook”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a). (1)
“Heel wat reacties op facebook getuigen van onverdraagzaamheid, liggen dichtbij racisme of zijn soms ronduit racistisch.

Facebook is voor het Vlaams Belang meer ‘een natuurlijke habitat’ dan voor om het even welke partij.

Handhaving helpt!

parking gehandikapten

“Ik ben een grote pleitbezorger van handhaving op alle beleidsdomeinen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “En handhaving werkt, dat blijkt nu weer met de gehandicaptenkaarten om te parkeren.

Wetten, decreten, reglementen, regels hebben maar zin als ze gecontroleerd, gehandhaafd worden. En dat gebeurt veel te weinig in België en in Vlaanderen.

De inconsequentie van de N-VA!

“We merken het in meer en meer dossiers dat de N-VA ‘de laagste politiek’ voert.
DE VERANDERING is ver weg”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.

Vergunning windmolens: bevoegdheid NIET aan de gemeenten geven!

De Vlaamse regering heeft plannen om het al dan niet toekennen van een vergunning voor het bouwen van windmolens over te hevelen van de Vlaamse overheid en/of de provincies naar de gemeentebesturen.

Hoewel ik een voorstander ben van lokale autonomie, ben ik niet voor dit voorstel”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove

Doorgedreven beleid qua pesticiden nodig in Vlaanderen

“Ik heb die stelling vaak verdedigd in ‘mijn vorig leven’ als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur. Ik blijf er nu ook op hameren als Vlaams volksvertegenwoordiger”, zegt Ludwig Vandenhove.

Naar aanleiding van een recent onderzoek van de vzw Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) en de vzw Vogelbescherming Vlaanderen over pesticiden bij dode mezen heb ik minister Zuhal Demir hierover ondervraagd.

Autoloze zondagen: NEEN!

“De klimaatcrisis en de luchtvervuiling woeden erger dan ooit”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Waarom zou er dan geen stimulans komen vanuit Vlaanderen om een verplichte autoloze zondag te organiseren?

Ludwig Vandenhove stelde hierover een vraag aan bevoegd minister Lydia Peeters in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Pagina's

Abonneren op RSS - Buiten Sint-Truiden