Autoloze zondagen: NEEN!

“De klimaatcrisis en de luchtvervuiling woeden erger dan ooit”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Waarom zou er dan geen stimulans komen vanuit Vlaanderen om éénmaal per jaar of om de 2 jaar een verplichte autoloze zondag te organiseren?

Ludwig Vandenhove stelde hierover op donderdag 24 oktober 2019 een vraag aan bevoegd minister Lydia Peeters in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Het zou echt een wezenlijk effect hebben en zou een sterke sensibiliserende rol spelen.
Waarom kan nu niet meer wat in de jaren ’50 en de jaren ’70 kon tijdens de oliecrisis?

Vlaanderen en zeker deze Vlaamse regering durven blijkbaar niets meer op te leggen en/of te verplichten aan de bevolking. Zo gaan we er niet geraken qua klimaat en luchtkwaliteit.
Het is de burger echt iets wijsmaken dat het daar zonder zal gaan en dat de technologie en de innovatie alles zullen oplossen.

Ik heb deze week heel wat commissies in het Vlaams parlement ‘afgelopen’ en diverse vragen gesteld.
Altijd die vrijblijvendheid!

“Waarom organiseert de stad Sint-Truiden geen autoloze of autoluwe zondag?” kaatste de minister de bal terug.
Mijn antwoord: in mijn periode als burgemeester gebeurde dat, de nieuwe coalitie nu heeft daar blijkbaar geen interesse voor.”

Op www.vlaamsparlement.be kan u de vraag, het antwoord en het debat volledig nalezen.