Handhaving helpt!

parking gehandikapten

“Ik ben een grote pleitbezorger van handhaving op alle beleidsdomeinen”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “En handhaving werkt, dat blijkt nu weer met de gehandicaptenkaarten om te parkeren. (1)

Wetten, decreten, reglementen, regels hebben maar zin als ze gecontroleerd, gehandhaafd worden. En dat gebeurt veel te weinig in België en in Vlaanderen.

Nochtans levert handhaven resultaten op. Zo is op één jaar tijd het aantal overtredingen met parkeerkaarten voor gehandicapten gehalveerd dankzij een app, waarbij kan nagegaan worden of de parkeerkaarten niet gebruikt worden door personen, die er geen recht op hebben.
Ik heb liever dat het handhaven gebeurt door personen, maar beter via technologische of innovatieve middelen dan niet.

In mijn periode als burgemeester en voorzitter van de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken waren wij de eerste politiezone in België, die systematisch de parkeerkaarten van personen, die er geen recht meer op hadden, binnen vroegen. Dus in feite een beetje voorloper van de huidige app.