De nagel op de kop!

Voetbal Vlaanderen zet te weinig het welzijn van jonge spelers centraal.
Dat vinden 14 Gentse voetbalclubs in een open brief. (1)

"Ik kan mij volledig vinden in de inhoud van die brief", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
"Voetbal, net zoals elke andere sport, moet tot op een bepaald niveau plezier, zich amuseren, zich ontspannen zijn. Kortom, het welzijn en het gezondheidsaspect moeten vooropstaan.
Nu is het jeugdvoetbal al veel te prestatiegericht vanaf te jonge leeftijd, zodat heel wat kinderen al snel 'afvallen'. Bovendien is er het toenemend armoedeprobleem, waardoor heel wat ouders het hoge lidgeld niet kunnen betalen.

In Sint-Truiden is sp.a gemeenteraadslid Erwin Vaes hierover al enkele malen tussengekomen in de gemeenteraad.

De normen van Voetbal Vlaanderen voor onder andere de accomodatie  en de trainers en trainersopleidingen zijn eveneens hoog.

Voetbal Vlaanderen moet het beleid bijsturen en subsidies verdelen op andere criteria, zoals hierboven aangegeven, dan dit nu gebeurt.
Hetzelfde geldt voor het gemeenten en steden, die zich daar moeten op aansluiten.

Kinderen moeten opnieuw gewoon kunnen voetballen, kunnen 'sjotten'.

Terecht ontstaat er opnieuw een discussie over de belasting- en Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)-voordelen voor de prof voetbalclubs. (2) Dus als er geld nodig is voor dit aangepast beleid, kan het daar zeker gehaald worden."

  • (1)'Als er zelfs op de bank geen plaats is', De Morgen, dondrdag 31 oktober 2019, pagina 6. 
  • (2)’Profvoetballers verliezen gunstig RSZ-tarief’, Het Laatste Nieuws, zaterdag 2 en zondag 3 november 2019, pagina’s 1 en 3.
  • Zie onder andere ook 'Afschaffing lidgeld jongste spelertjes: een goede zaak!' van maandag 17 juni 2019 op deze website.