Doorgedreven beleid qua pesticiden nodig in Vlaanderen

“Ik heb die stelling vaak verdedigd in ‘mijn vorig leven’ als Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur. Ik blijf er nu ook op hameren als Vlaams volksvertegenwoordiger”, zegt Ludwig Vandenhove.

Naar aanleiding van een recent onderzoek van de vzw Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) en de vzw Vogelbescherming Vlaanderen over pesticiden bij dode mezen heb ik minister van Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie Zuhal Demir hierover ondervraagd op woensdag 23 oktober ondervraagd in de bevoegde commissie.

Positief is dat de minister bereid is om, samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), het desbetreffende decreet te evalueren.
Over de handhaving is ze minder duidelijk.
Het gebrek aan effectieve handhaving inzake Vlaamse decreten en regels op het terrein,  staat in schril contrast met de ambitie, die in het Vlaams regeerakkoord staat inzake handhaving, zelfs inzake justitie.
Voor mij is het simpel: een betere handhaving betekent meer middelen en meer personeel.
Inzake het gebruik van schadelijke stoffen in de landbouwsector ben ik doorverwezen naar de minister van Landbouw.
Ik zal zeker niet nalaten hierover zo snel mogelijk een vraag stellen.”

Op www.vlaamsparlement.be kan u de vraag, het antwoord en het debat volledig nalezen.